479086683.jpg

Handfysiotherapie een onmisbaar specialisme

Annemieke Videler is handtherapeut, een specialisatie in de fysiotherapie die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Terecht, vindt ze, want hand- en polsproblemen zijn vaak complex en moeten in de regel multidisciplinair behandeld worden. ‘Fysiotherapeuten moeten niet te lang wachten met doorverwijzen.’ Lees meer »

Fotolia_93296097_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Te dik kind heeft vaak te dikke ouders

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders (of verzorgers) ook te dik zijn. Tevens blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, niet-westerse allochtone kinderen en kinderen uit de grote steden vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep. Lees meer »

Onderzoek administratieve lasten fysiotherapeuten

De Vereniging voor Fysiotherapie & Wetenschap doet onderzoek naar de administratieve lasten voor fysiotherapeuten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid administratie ten opzichte van de praktijkgrootte, de contractering en welke taken de meeste administratieve lasten hebben. Lees meer »