Beweegprogramma ‘Actief Plus’ vermindert chronische aandoeningen

‘Fysieke activiteit via een online of schriftelijk interventieprogramma verbetert de gezondheid van 50-plussers en vermindert de kans op ernstige ziektes. Dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 2,2 miljoen euro in de zorgkosten.’ Dat stelt Denise Peels in haar proefschrift ‘Promoting physical activity of people aged over fifty’, waarmee zij 9 januari 2015 promoveerde aan de Open Universiteit.

50-plussers die te weinig bewegen lopen groot risico op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, kanker en aandoeningen aan het bewegingsstelsel. Fysieke inactiviteit staat wereldwijd op de vierde plaats van de belangrijkste doodsoorzaken.

Interventie

De faculteit Psychologie van de Open Universiteit ontwikkelde in 2010 een schriftelijke interventie ‘Actief Plus’ om het beweeggedrag van 50-plussers te stimuleren. Deelnemers aan de interventie vulden een vragenlijst in en ontvingen binnen 4 maanden tijd, drie keer een advies op maat dat persoonlijk was afgestemd op behoeften en barrières van de deelnemers. De activiteiten waren naast sporten ook gericht op fietsen, wandelen, tuinieren en andere huishoudelijke bezigheden.

Onderzoek

Tijdens haar promotietraject, dat in 2010 startte, paste zij de schriftelijke interventie van Actief Plus aan en ontwikkelde een online versie om zo het bereik en de kosteneffectiviteit van het beweegprogramma te vergroten. Deze nieuwe variant van Actief Plus werd in vijf GGD-regio’s uitgezet en getest onder 2000 mensen. De helft van de deelnemers kreeg de online interventie en de helft van de deelnemers ontving de verbeterde schriftelijke interventie.

Schriftelijke interventie effectiever dan online variant

Uit de resultaten blijkt dat de schriftelijke interventie vaker gebruikt werd dan de online interventie. Zes maanden na de start van de interventie, bewogen de deelnemers gemiddeld 250 minuten per week meer. Op de lange termijn (12 maanden na de start) was het effect van de schriftelijke interventie groter dan het effect van de online interventie. Deelnemers aan de schriftelijke interventie bewogen nog steeds 1 à 2 uur meer dan voordat zij aan dit programma begonnen. De online interventie leidde na 12 maanden niet meer tot een hoger beweeggedrag, maar wist wel een terugval in het beweeggedrag te voorkomen.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat Actief-Plusinterventie effectief is in het bevorderen van het beweeggedrag van 50-plussers. In samenwerking met het RIVM is ook het effect van Actief Plus op chronische ziektes onderzocht. Hieruit bleek dat het aantal 50-plussers met ziekten zoals diabetes, darmkanker, borstkanker en hart- en vaataandoeningen binnen 5 jaar met 3% kan afnemen via de schriftelijke interventie en met 1% via de online interventie. Dit heeft ook voor de kosten van de gezondheidszorg consequenties. Alleen al bij de groep 65+ kan dit leiden tot een jaarlijkse besparing van 2,2 miljoen euro, terwijl voor de online interventie een besparing van 900.000 euro kan worden bereikt.

Ga voor meer informatie naar het rapport.

Bron: ZonMw
Beeld: Thinkstock


Tip

Bekijk de on-demand web-tv-uitzending De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen.

Accreditatie | 2 punten voor de registers algemeen en geriatriefysiotherapeut

Deze web-tv is onderdeel van het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal en is voor (proef)abonnees gratis te volgen.