Fysiotherapeuten over hun beroep: afstand en intimiteit

De Beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden uit interviews met circa vierhonderd fysiotherapeuten op veel vragen over een professionele beroepshouding.

Welke afstand behoren fysiotherapeuten ten opzichte van hun patiënten te bewaren?

Door zijn feitelijke werk komt de fysiotherapeut letterlijk en figuurlijk dicht bij de patiënt.

  • Wat is volgens fysiotherapeuten het verschil is tussen ‘dichtbij’ en ‘te dichtbij’
  • Hoe gaan fysiotherapeuten om met patiënten die zij onsympathiek vinden
  • Hoe gaan fysiotherapeuten om met patiënten die onaangenaam ruiken
  • Hoe reageren fysiotherapeuten op ongewenste intimiteiten van patiënten
  • Hoe denken fysiotherapeuten  over het opbouwen van een vriendschapsrelatie met een patiënt die je aan het behandelen bent
  • Is het volgens fysiotherapeuten verstandig vrienden en familieleden te behandelen
  • Wat is volgens fysiotherapeuten het belang van empathie voor patiënten en hoe je daarbij ook op grenzen moet letten
  • Hoe volgen fysiotherapeuten hun intuïtie en wat het gevaar daarvan is
  • Wat is het belang van het beroepsgeheim
  • Hoe kun je, door adviezen van fysiotherapeuten bij deze thema’s toe te passen in de praktijk, de eigenschappen verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en passie – en daarmee een professionele beroepshouding – ontwikkelen

Welke afstand behoren fysiotherapeuten ten opzichte van hun patiënten te bewaren? En welke afstand patiënten ten opzichte van hun therapeut? Wat is ‘te intiem’ en wat ‘te afstandelijk’? Dit hoofdstuk geeft weer wat volgens fysiotherapeuten de juiste afstand is tussen fysiotherapeut en patiënt en hoe zij die in de beroepspraktijk realiseren. Ook in de Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut is ‘professionele intimiteit’ een belangrijk thema:

‘Het maximaal naderen met behoud van distantie dient te allen tijde te worden gehandhaafd, zodat al het besprokene en alle handelingen de toets van niet betrokken derden kunnen doorstaan. De fysiotherapeut zal hier uiterst zorgvuldig mee om moeten gaan, teneinde zowel de patiënt als zichzelf te behoeden voor gevoelens van spijt, schuld of rancune. Ook al lijkt de behandelsituatie op het moment niet problematisch, de fysiotherapeut dient zich toch te realiseren dat bij patiënten na verloop van tijd, spontaan of onder invloed van relaties, het besef kan doordringen dat door de fysiotherapeut of door henzelf grenzen zijn overschreden die zij in normale sociale omstandigheden zeker aan hun tolerantie dan wel aan eigen handelen zouden hebben gesteld. Indien er niet langer sprake is van behoud van distantie, vervalt de waarborg voor een objectief bepaalde behandeling.’

De fysiotherapeut – en niet de patiënt – dient ervoor te zorgen dat de afstand tussen therapeut en patiënt niet te groot én niet te klein wordt. De fysiotherapeut – en niet de patiënt – moet ingrijpen als de afstand tussen hem en de patiënt niet (meer) de juiste maat heeft. ‘Te dichtbij komen’ krijgt – begrijpelijk – de meeste aandacht in Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut, omdat het ernstige consequenties kan hebben voor zowel patiënt als fysiotherapeut. Te veel afstand aanhouden is echter de andere kant van de medaille, die in dit hoofdstuk ook aandacht zal krijgen.

Lees verder in De beroepshouding van fysiotherapeuten, hoofdstuk 3 Afstand en intimiteit.

Lees ook het artikel: Fysiotherapeut geschorst om seks met patiënt.

Bron: Bron: De beroepshouding van fysiotherapeuten
Beeld: Thinkstock.nl


Tip

Het boek De beroepshouding van fysiotherapeuten bevat antwoorden op veel verschillende vragen over een professionele beroepshouding. Dit boek is gratis digitaal beschikbaar voor fysiotherapeuten met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal.

Lees ook de eerder gepubliceerde artikelen over fysiotherapeuten en hun beroep op FysioActueel:

Cover De beroepshouding van fysiotherapeuten_9789036803786-157-3d_Crop150