Zorg door fysiotherapeut: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn verzamelt gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. In het rapport Zorg door de fysiotherapeut worden kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheids- probleem, de behandeling en de evaluatie van de behandeling weergegeven van patiënten die behandeld zijn in de algemene, eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Het rapport bevat jaarcijfers over het jaar 2013 en trendcijfers over de periode 2009-2013.

Onder andere wordt antwoord gegeven op de vraag welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen, welke zorg wordt verleend en wat de kwaliteit van deze zorg is. In het rapport Zorg door de fysiotherapeut worden kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheids- probleem, de behandeling en de evaluatie van de behandeling weergegeven van patiënten die behandeld zijn in de algemene, eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2009-2013. Het rapport geeft inzicht in de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie.

Het rapport bevat jaarcijfers over het jaar 2013 en trendcijfers over de periode 2009-2013.

Patiëntkenmerken

Wat valt op?  

 • Van de patiënten bij de fysiotherapeut is 62% vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 53 jaar.

Trendcijfers

 • Het aandeel vrouwen bij de fysiotherapeut is toegenomen tussen 2009 en 2013, van 58 naar 62%.
 • Er  is een  toename te zien in de gemiddelde leeftijd van patiënten, van 50 jaar in 2009 naar 53 jaar in 2013.

Aanmelding

Wat valt op?

 • 41% van de patiënten komt op eigen initiatief bij de fysiotherapeut.
 • Bij 99% van de patiënten die een screening hebben ondergaan was de conclusie ‘pluis’.

Trendcijfers

Het aandeel patiënten dat op eigen initiatief bij de fysiotherapeut kwam is van 2009 tot 2013 gestegen, van 35 naar 41%.

Gezondheidsproblemen

Wat valt op?  

 • 13% van de patiënten komt voor het gezondheidsprobleem ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ bij fysiotherapeut.
 • 17% van de patiënten heeft een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’.
 • 65% van de patiënten komt met een nieuw gezondheidsprobleem bij de fysiotherapeut.

Trendcijfers

 • In de jaren 2009-2013 was ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ het meest voorkomende gezondheidsprobleem.
 • Tussen 2009 en 2013 speelde het gezondheidsprobleem bij een kwart van de patiënten langer dan een half jaar voordat de behandeling bij de fysiotherapeut.

Top 10 klachten (ICPC)

De gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC). In 2013 was ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ (13%) het meest voorkomende gezondheidsprobleem van patiënten bij de fysiotherapeut. Ook in de jaren daarvoor was ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ het meest voorkomende gezondheidsprobleem. Tussen 2009 en 2013 werd tussen de 11 en 13% van de patiënten hiervoor behandeld bij de fysiotherapeut. Andere veelvoorkomende gezondheidsproblemen die de afgelopen jaren bij 6% of meer van de patiënten werd vastgesteld waren ‘Nek symptomen/klachten’, ‘Rug symptomen/klachten’, ‘Schouder symptomen/klachten’ en ‘Knie symptomen/klachten’.

Top 10 gezondheidsproblemen (ICPC) van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (2009-2013), fysiotherapie 2013 (n=2.067).

 1. L03 Lage – rugpijn zonder uitstraling [ex L86] 12,7%
 2. L01 Nek symptomen/klachten [ex N01] >> 9,3%
 3. L02 Rug symptomen/klachten >> 7,7%
 4. L08 Schouder symptomen/ klachten >> 7,5%
 5. L15 Knie symptomen/klachten >> 6,0%
 6. L14 Been/dijbeen symptomen/klachten >> 4,3%
 7. A89 Aanwezigheid/gevolg prothese >> 4,2%
 8. L13 Heup symptomen/klachten >> 4,0%
 9. L86 Lage – rugpijn met uitstraling >> 3,7%
 10. A97 O.a. graag behandeling en ontspanningsoefeningen >> 3,1%

 

 Kernpunten

 • Dit rapport bevat cijfers over gezondheid en reguliere, fysiotherapeutische zorg van 7.980 patiënten, behandeld door 131 fysiotherapeuten in 43 fysiotherapiepraktijken.
 • Van de patiënten die in 2013 behandeld werden door de fysiotherapeut was 61% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 53 jaar.
 • Het aandeel patiënten dat op eigen initiatief bij de fysiotherapeut kwam is gestegen van 35% in 2009 naar 41% in 2013.
 • ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ was de afgelopen jaren het meest voorkomende gezondheidsprobleem waarvoor patiënten bij de fysiotherapeut kwamen.
 • Bij 43% van de patiënten in 2013 is een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling.
 • ‘Sturen en oefenen’ is de meest toegepaste verrichting tijdens behandelingen bij de fysiotherapeut.
 • In 2013 had 71% van de patiënten de behandeldoelen volledig bereikt bij beëindiging van de behandeling.

 

Auteurs rapport: Di-Janne Barten, Lisa Verberne en Lando Koppes
Het hele rapport (mei 2015) is te vinden op de site van het Nivel.

Bron: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Beeld: Fotolia


Tip

BSL Fysiotherapeut Totaal: praktijkgerichte nascholing

   Campagnebeeld BSL Fysiotherapeut Totaal_MB1-40526E-115_CropFTTsm1_FA       
– digitale boekenkast met meer dan 100 fysiotherapieboeken
– geaccrediteerde web-tv-uitzending (live of on-demand)
– geaccrediteerde e-learning module (on-demand)
– gratis toegang tot het Congres Therapie na (orthopedische) chirurgie op
21 november 2015
 ——————————————————————————

Neem een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal