E-learning Het hoogcervicale screeningsproces | Geaccrediteerd

Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten bij manipulaties in (hoog)-
cervicale wervelkolom heeft de NVMT een behandelraamwerk ontwikkeld, het IFOMPT. Deze e-learningmodule is gebaseerd op dit raamwerk en behandelt de screening naar risicofactoren, het klinisch redeneerproces bij patiënten met nekklachten en de behandelopties.

Accreditatie | 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Manueel therapeut
Studieduur  | circa twee uur

Leerdoelen

Na het maken van deze module:

  • Heeft u kennis omtrent de prevalentie en incidentie van nekklachten;
  • Heeft u inzicht in het screeningsproces bij patiënten met nekklachten;
  • Kunt u de risicofactoren en rode vlaggen herkennen die samenhangen met de behandeling van de cervicale wervelkolom;
  • Kunt u het klinisch redeneerproces toepassen bij de patiënt met klachten in de (hoog)cervicale wervelkolom, gebaseerd op het IFOMPT-raamwerk;
  • Kunt u de principes evalueren die ten grondslag liggen aan het klinisch redeneerproces;
  • Kunt u een keuze maken uit de diverse behandelopties;
  • Kunt u de evidentie van de behandeling en de expert opinion bespreken;
  • Kunt u de risico-benefit-analyse bespreken.

Ga voor meer informatie en om de e-learning te volgen naar e-learning Het hoogcervicale screeningsproces. De module is gratis te volgen met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal. Weten wat er allemaal in het abonnement zit? Neem een kijkje op BSL Fysiotherapeut Totaal.