Patiënt wil dat ziekenhuis prestaties bewijst

Patiënten verwachten in toenemende mate dat ziekenhuizen hun prestaties op allerlei terrein met bewijzen onderbouwen. Met die groeiende behoefte aan informatie dwingt de patiënt het ziekenhuis tot scherpe keuzes in het behandelaanbod en de bedrijfsvoering.

Dat stelt bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg. “Ziekenhuizen moeten zich meer dan ooit verantwoorden”, aldus Berden. “Niet meer alleen over medisch inhoudelijke kwaliteit. We moeten ons nu ook bewijzen. Waar het vroeger was ‘tell it to me’ heeft hier een verschuiving plaatsgevonden naar ‘show it to me’ en dit zet door naar ‘prove it to me’. Dit gaat van medische inhoudelijke kwaliteit door naar services, toegankelijkheid etc. Er is sprake van een grote betrokkenheid en enorme behoefte aan informatie.”

Disruptie

Deze trend van ‘de juiste informatie op het juiste moment’ heeft grote gevolgen voor de ziekenhuizen, stelt Berden, die naast bestuurder tevens Professor Organizational Development aan  Tilburg University is als ook docent binnen de One Day Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg georganiseerd door TIAS in samenwerking met Skipr. “In het Elisabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg zien wij twee dingen”, licht Berden toe. “Allereerst ruimte voor disruptive modelling, nieuwe business models. Denk bijvoorbeeld aan zorg die wordt georganiseerd op basis van ziektebeelden.”

Als voorbeeld van deze laatste ontwikkeling noemt Berden de Martini Klinik, een nieuwe Duitse aanbieder van gespecialiseerde kankerzorg die sterk concurreert. “Ziekenhuizen krijgen meer te maken met concurrentie van dit soort nieuwe aanbieders in plaats van de bestaande ziekenhuizen.”

Patiëntenperspectief

Daarnaast is er binnen de masterclass aandacht voor de vraag hoe om te gaan met de groeiende informatiebehoefte van de patiënt c.q. burger. Berden: “Dan heb je het over de begeleiding bij het maken van keuzes en daarmee ook de verantwoording. “Niets over mij, zonder mij”. Relevant hierbij is dat het perspectief van de patiënt geheel wordt meegenomen. Niet vanuit de gedachte ‘de patiënt staat centraal en daarmee verschrikkelijk in de weg’, maar juist het bekijken van de wereld door de ogen van de patiënt.”

Binnen de masterclass is er ook aandacht voor de nieuwe technologische ontwikkelingen die de  informatiestromen in de zorg ondersteunen, zoals het EPD (is dit eigendom van de patiënt of van het ziekenhuis?) en apps (welke keuzehulpen kan het ziekenhuis de patiënt aanbieden?). Ook komen er vragen aan bod als: wat betekent dit alles voor kosten van de zorg? Moeten ziekenhuizen die de patiënt centraal stellen op  alle wensen ingaan? Moeten ziekenhuizen “the-end-of-life” zorg terugdringen? Hoe om te gaan met differentiatie tussen patiënten? Hoe te voorkomen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen?

De One Day Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg wordt gehouden op 19 november in Utrecht. Kerndocenten zijn Bart Berden en Piet-Hein Buiting, bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bron: Skipr