UMCG start groot onderzoek naar transplantatiepatiënten

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is begonnen een grootschalig onderzoek naar transplantatiepatiënten. Doel is om een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling te ontwikkelen, waardoor patiënten gezond ouder kunnen worden met een donororgaan.

De komende vijf jaar doen 3.000 patiënten mee aan het onderzoek. Zij worden toegevoegd aan een databank voor transplantatiepatiënten, Transplantlines genaamd, en worden gedurende 30 jaar gevolgd in hun gezondheidsontwikkeling.

Biobank

Van de patiënten zullen gegevens worden verzameld en lichaamsmaterialen opgeslagen in een biobank, zo is te lezen op de website van het UMCG. De eerste patiënten worden al onderzocht. Er wordt data verzameld via vragenlijsten en ook lichaamsmateriaal: denk aan nagels, haren en bloed. Met die gegevens wil het UMCG uiteindelijk ‘biomarkers’ vinden, waardoor veelvoorkomende complicaties kunnen worden voorkomen of kunnen worden opgespoord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om obesitas, hart- en vaatproblemen of versleten heupen.

Invloed van leefstijlfactoren

Patiënten met een donororgaan slikken veel medicijnen om afstoting van het orgaan te voorkomen en veel antibiotica om infecties te behandelen. De verwachting is dat door dit medicijngebruik de darmflora van deze patiënten verstoord is en dat zij mede daardoor veel gevoeliger zijn voor gezondheidsproblemen dan mensen die geen donororgaan hebben ontvangen. Hierdoor hebben leefstijlfactoren, zoals ongezonde voeding en weinig beweging, waarschijnlijk een veel grotere invloed op de gezondheid van deze patiënten.

Gezonde voeding en beweging

Stephan Bakker, nefroloog en onderzoeksleider van Transplantlines, verwacht met het onderzoek op termijn meer ‘personalised care’ te kunnen bieden aan patiënten. “De focus heeft tot voor kort vooral gelegen op het voorkomen van vroege afstoting en kortetermijnresultaten. Daardoor is er nog een inhaalslag te maken op het gebied van onderzoek en voorlichting over gezonde voeding en beweging, zodat patiënten in de toekomst gezond ouder kunnen worden met een donororgaan. Nu weten we bijvoorbeeld niet goed bij welke patiënt we de medicijnen, die nodig zijn om afstoting van het donororgaan te voorkomen, ongestraft kunnen verminderen of bij wie we ze juist moeten verhogen. Dat is een van de zaken die we met Transplantlines te weten hopen te komen.”

Bron: UMCG
Beeld: Fotolia