Loopblessures voorkomen met muziek

Het tempo van muziek heeft een invloed op het aantal stappen dat sporters zetten bij het lopen. De resultaten kunnen relevant zijn voor looptraining en blessurepreventie. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent.

Onderzoekers van het IPEM (het onderzoeks- centrum van de afdeling Musicologie, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen aan de UGent) wilden nagaan of het tempo van muziek de pasfrequentie tijdens het lopen kan beïnvloeden. Heel wat joggers trainen immers met muziek. Eerdere studies hadden al aangetoond dat muziek een motiverend effect kan hebben op sportprestaties en dat een hogere pasfrequentie blessurepreventief kan werken.

Voor het onderzoek werden een groep recreatieve lopers uit in de Gentse Topsporthal uitgenodigd. Zij mochten op voorhand zelf de muziek kiezen die ze ‘motiverend om te lopen’ vonden. De proefpersonen liepen telkens vier ronden van 200 meter, elf keer na elkaar. Tijdens de eerste ronde werd het looptempo gemeten. Bij de volgende ronde werd de muziek aangeboden, aangepast aan het looptempo van de proefpersonen. Tijdens de laatste twee rondes speelde er muziek die ofwel 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 of 0 procent sneller of trager klonk dan voorheen. De niveaus werden gekozen omdat de focus van de studie op spontaan loopgedrag lag en tempowisselingen doorgaans pas hoorbaar zijn vanaf aanpassingen rond 4 procent.

Resultaat

Uit de studie bleek dat onhoorbare shifts in het tempo van de muziek de pasfrequentie van de lopers significant beïnvloedden. Een vertraagd tempo resulteerde in een lagere pasfrequentie, terwijl een verhoogd tempo tot een groter aantal stappen per minuut leidde. Vrouwelijke lopers bleken zich beter aan te passen aan het tempo van de muziek dan mannen. Het tempo van muziek heeft dus een onmiskenbare invloed op het aantal stappen dat we zetten tijdens het lopen, ook al zijn we ons er misschien niet van bewust. Het onderzoek valt binnen het Europese BeatHealth Project dat de link tussen ritme en beweging bestudeert met het oog op de algemene gezondheid.

Ga voor een samenvatting van het onderzoek Spontaneous Entrainment of Running Cadence to Music Tempo naar Sports Medicine.

Bron: Universiteit Gent
Beeld: PicScout