Bezwijkt puberrug onder zware boekentas?

Veroorzaken die zware boekentassen geen rugpijn bij kinderen? Opvallend is dat geen enkel wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een zware boekentas de oorzaak is van rugklachten. Volgens hoogleraar en rugspecialist Maurits van Tulder (Vrije Universiteit Amsterdam) ontstaan klachten niet door een zware tas, maar door het leven dat zwaarder wordt. Dat stond in de Volkskrant.

Dit vraagstuk speelt al 20 jaar. De Oostenrijkse minister van Onderwijs besloot in 1996 tot het instellen van een zeulnorm: de boekentas mocht niet zwaarder zijn dan 10 procent van het lichaamsgewicht. Zwaardere tassen zouden rugpijn en zelfs misvormde ruggen veroorzaken. Alleen, het wetenschappelijke bewijs daarvoor ontbrak.

Een recente Ierse studie onderzocht het verband tussen een zware boekentas en rugpijn bij 529 schoolgaande kinderen uit het vierde en vijfde leerjaar op twaalf verschillende scholen. De conclusie luidde dat er geen rechtstreeks verband aan te tonen viel, en dat veel te maken heeft met perceptie. De studenten die hun boekentas als “zwaar” classificeerden gaven ook sneller aan last te hebben van een pijnlijke rug.

Verschillende studies wereldwijd zochten een verband tussen een zware schooltas en rugpijn, tot dusver met weinig overtuigend resultaat. Veel studies bestaan uit vragenlijsten, en volgens Maurtis van Tulder is dat een probleem omdat kinderen antwoorden geven die wenselijk zijn. In sommige onderzoeken rapporteert maar liefst 90 procent van de kinderen rugklachten, een cijfer dat Van Tulder erg onrealistisch lijkt.

In 2001 kwamen Nederlandse onderzoekers tot de conclusie dat wellicht psychosociale factoren ten grondslag liggen aan rugklachten bij kinderen en jongeren. Ze schatten het gewicht van hun tas zwaarder in dan het in werkelijkheid is, zoals het recente Ierse onderzoek ook bevestigt. Van Tulder legt in de Volkskrant ook het verband met sociale problemen: het leven wordt zwaarder, een kind voelt druk en ondervindt daardoor ook lichamelijke klachten. De wetenschapper nuanceert door te zeggen dat kinderen die al rugklachten hebben deze wel kunnen verergeren door een zware schooltas. Maar kinderen die dagelijks een paar minuutjes een schooltas dragen op bus of fiets die maximaal 10 procent van het lichaamsgewicht weegt, zouden hier normaal gezien geen problemen van mogen ondervinden.

Bron: de Volkskrant
Beeld: iStock


Tip

Meer informatie over rugpijn in de fysiotherapiepraktijk:

Accreditatie | 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut, Manueel therapeut, Psychosomatisch fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut Studieduur: 2 uur | Sprekers: prof. dr. Bart Koes en prof. dr. Maurits van Tulder

WebTV-Lage-Rugpijn_CropFASM        Cover Rugpijn en andere onbegrepen klachten_9789036806862-157-3d_CropFASM     Cover Evidence-based handelen bij lage rugpijn 9789036802765-157-3d_CropFASM