Nieuwe Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

De VU heeft een nieuwe faculteit, de Faculteit der Gedrags- en Bewegings- wetenschappen (FGB), die ontstaan is uit een fusie van de faculteiten Psychologie & Pedagogiek en Bewegingswetenschappen. De nieuwe faculteit is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek in de wereld door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder weerspiegelt de fusie precies wat steeds meer duidelijk wordt: “Bewegen en gedrag hebben invloed op elkaar.”

Er starten circa 600 eerstejaars studenten bij de nieuwe faculteit. Van de dit jaar bij de FGB startende promovendi verdient VU-alumnus en schaatscoach Jac Orie bijzondere vermelding. Om de samenwerking binnen de faculteit te bevorderen zijn daarnaast drie interdisciplinaire promotieplekken toegekend.

Het College van Bestuur heeft hoogleraar Peter Beek benoemd tot decaan. Peter Beek: “De FGB draagt bij aan een beter begrip over de wijze waarop gedrag en bewegen tot stand komen en hoe deze beïnvloed kunnen worden, zodat de fysieke en mentale gezondheid bevorderd worden en prestaties verbeteren. Het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit is op deze brede doelstelling gericht”. De faculteit levert hiermee een bijdrage aan het VU-brede thema Human Health and Life Sciences en beschikt over hoogwaardige expertise met betrekking tot genetica, motoriek, inspanning, waarneming, cognitie, emotie, leren en sociale interactie. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening.

Combinatie van disciplines van start in onderzoek

De FGB is in Nederland uniek door de combinatie van de drie genoemde disciplines. Ter viering van de fusie zijn er drie nieuwe promotieonderzoeken gestart waarin de kennis uit die disciplines gecombineerd wordt. In het onderzoek ‘On the Move’ van Artem Belopolsky, Jeroen Smeets en Mieke Donk wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe wij informatie verwerken terwijl we in beweging zijn. In het onderzoek ‘With the Body in Mind’ van Pim Cuijpers, Heleen Riper, Michel Coppieters en Wendy Scholten-Peeters wordt een fysiotherapeutische en psychologische benadering geïntegreerd om een oplossing te vinden voor chronische nekpijn. En in ‘Go Explore the World’ zoeken Marleen de Moor en Annick Ledebt uit hoe bij jonge kinderen het bewegen verbonden is met de drang tot exploratie binnen de veiligheid van de opvoedrelatie.

Volgens neuropsycholoog Erik Scherder weerspiegelt de fusie precies wat steeds meer duidelijk wordt: “Bewegen en gedrag hebben invloed op elkaar. We kijken nu dus niet meer enkel in het hoofd óf alleen maar naar het lichaam, maar juist naar allebei en die constante wisselwerking. Zo kunnen we optimaal onderzoek doen voor een gezonde geest in een gezond lichaam en studenten leren hoe ze dat kunnen doen.”

Maatschappelijke toepassing binnen onderwijs, sport en gezondheidszorg

Wat betreft de maatschappelijke toepassingen van de wetenschappelijke kennis richt de FGB zich primair op de sectoren onderwijs, sport en gezondheidszorg. Kennis maakt gefundeerde adviezen en opleidingen mogelijk ter verbetering van de praktijkuitoefening van professionals in binnen- en buitenland. Met het opleiden en professionaliseren van docenten binnen en buiten de VU draagt de faculteit bij aan de kwaliteit van het onderwijs, van het primaire onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Ook het Onderwijscentrum-VU (uit de Faculteit Psychologie & Pedagogiek) en EXPOSZ (uit de Faculteit der Bewegingswetenschappen) zijn gefuseerd tot één universitair centrum, genaamd Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen.

Ga voor meer informatie naar www.fgb.vu.nl.

Bron: VU
Beeld: iStock


Tip

Bekijk de web-tv-uitzending De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen met
Erik Scherder en Ard Schenk | on demand

Accreditatie | 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
Tijdsduur | circa 2 uur

In deze web-tv uitzending geven Erik Scherder en Ard Schenk hun visie op beweegprogramma’s: met prikkelende standpunten en onderbouwd betoog over de preventieve en coachende rol van de fysiotherapeut bij de behandeling van de oudere patiënt. Ook zal worden ingegaan op de rol van bewegen en de executieve functies van de hersenen.

78629231.jpg

Ga voor meer informatie en om de web-tv-uitzending te volgen naar De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen. De module is gratis te volgen met een abonnement op
BSL Fysiotherapeut Totaal. Weten wat er allemaal in het abonnement zit? Neem een kijkje op
BSL Fysiotherapeut Totaal.