Beweeggames niet aantrekkelijk genoeg

De huidige beweeggames concurreren te weinig met gangbare computergames, bleek uit het promotieonderzoek van Monique Simons. Zij onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het terugdringen van obesitas bij jongeren.

De beweeggames zijn vooral gericht op het binnenshuis tegen elkaar sporten via de computer. Voor ouders die hiermee hun kinderen meer wilden laten bewegen, zal dit nieuws een teleurstelling zijn. Het biedt echter wel kansen voor de game-industrie. Simons raadt de ontwikkelaars van beweeggames aan om betere versies van beweeggames te ontwikkelen en op de markt te brengen. Jongeren zullen er dan sneller naar grijpen, waardoor ze actiever worden.

Het onderzoek van Simons is ook beschreven in de Wetenschapskatern van de Volkskrant in het artikel Eindeloos dwalen in een virtuele wereld.

Monique Simons promoveert op 11 september.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Beeld: Fotolia


Tip

Lees ook: