VWS start onderzoek administratieve (over)belasting in de zorg

Werknemers in het onderwijs, de zorg en bij de politie ervaren last van veel administratie, bureaucratie en onnodige regels. Ze zijn in hun werk veel tijd kwijt aan gegevens registreren en rapportages schrijven. Daardoor komen zij niet genoeg aan hun echte werk toe. Het ministerie van VWS vindt de zware administratieve lasten een bedreiging voor de kwaliteit van zorg en wil de regeldruk terugdringen.

Het kabinet wil de regeldruk verminderen door:

  • ICT gebruikersvriendelijker te maken
  • formulieren makkelijker te maken
  • informatie-uitwisseling tussen professionals te stimuleren
  • communicatie met het publiek te verbeteren
  • regels te versimpelen en te verduidelijken

Het ministerie inventariseert  welke overheidsregels volgens zorgprofessionals eenvoudiger kunnen of overbodig zijn. Ook fysiotherapeuten kunnen meedoen aan dit onderzoek. Door de vragenlijst in te vullen krijgt VWS een goed beeld van de administratieve belasting binnen de fysiotherapie. Op de overzichtspagina van de Rijksoverheid staat onder het kopje ‘Onderzoek regeldruk in de zorg’ een link naar deze vragenlijst.

Ga voor meer informatie naar het artikel Regeldruk voor werknemers met een publieke taak.

Bron: Rijksoverheid