Keurmerk voor multidisciplinair CF-team

Het CF-team van het Maastricht UMC+ heeft onlangs het keurmerk gekregen van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de vereniging van patiënten die aan cystic fibrosis (of taaislijmziekte) lijden.

Voor dat keurmerk is het Maastrichtse CF-team onder de loep genomen: alle processen zijn nagelopen en op 8 april jongstleden is er een bezoek geweest door een afvaardiging van de Cystic Fibrosis Stichting, waarbij er een hele dag over de schouder is meegekeken.

Cystic fibrosis is een ernstige chronische ziekte, die in Nederland bij zo’n 1.500 mensen voorkomt, van jong tot oud. Hoewel cystic fibrosis dus relatief zeldzaam is, is een op de dertig Nederlanders drager van de ziekte. Dankzij intensieve zorg en begeleiding is het de afgelopen jaren steeds meer mogelijk geworden om de symptomen van cystic fibrosis (zoals longproblematiek en slecht functionerende spijsverteringsorganen) te bestrijden en het ziekteproces te vertragen. Daardoor is de levensverwachting gestegen naar gemiddeld veertig jaar.

In het Maastricht UMC+ wordt aan zowel kinderen als volwassen met cystic fibrosis tertiaire zorg aangeboden door een multidisciplinair team. Dat team bestaat uit longartsen, kinderlongartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers(assistenten), maatschappelijk werkers, psychologen, microbiologen, MDL-artsen en verpleegkundigen, en is onderdeel van het speerpunt Longziekten van het Maastricht UMC+.

Ga voor meer informatie over de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting naar de site.

Bron: Maastricht UMC+