Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging

Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om meer te gaan bewegen kunnen veel baat hebben bij een online interactief programma dat motiverende gesprekken met hen voert.  Promovendus Stijn Friederichs ontwikkelde hiervoor de ‘Ik Beweeg interventie’ en onderzocht het effect van dit programma op de deelnemers. Na een jaar bewogen de deelnemers gemiddeld per week een uur meer. 

Nog altijd bewegen mensen wereldwijd minder dan goed is voor hun gezondheid. Voor veel mensen blijkt het lastig om de motivatie ervoor te vinden en te behouden. Uit onderzoek is bekend dat Motiverende Gespreksvoering uitgevoerd door een personal coach, een effectieve methode is om mensen hierbij te helpen. Maar een dergelijke aanpak is vaak behoorlijk aan de prijs.

Persoonlijke motivaties

Stijn Friederichs ontwikkelde de Ik Beweeg interventie. Een online programma waarbij hij technieken uit Motiverende Gespreksvoering heeft vertaald naar een interactief computerprogramma. Het programma geeft geen adviezen, maar gaat met de deelnemers op zoek naar redenen die zij persoonlijk belangrijk vinden om te bewegen. Hiervoor doorlopen de deelnemers een gesprek met de computer waarbij zij vragen beantwoorden en feedbackberichten ontvangen. Er komen dus geen adviseurs of trainers aan te pas. Het is voor het eerst dat Motiverende Gespreksvoering is vertaald naar een dergelijk online interactief format.

Effectief

Friederichs onderzocht de effectiviteit van de Ik Beweeg interventie onder 3.000 deelnemers. Het programma blijkt bewezen effectief op de lange termijn. Na een jaar bewogen de deelnemers gemiddeld ruim een uur meer per week dan mensen in de controlegroep.

Stijn Friederichs (Heerlen, 1985) studeerde Health Education & Promotion aan de Universiteit Maastricht. Deze studie rondde hij in 2010 af met een onderzoek naar de relatie tussen omgeving, persoonlijkheid en beweeggedrag. Vervolgens ging hij als promovendus aan het werk bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen (vakgroep Gezondheidspsychologie) aan de Open Universiteit. Hier deed hij onderzoek rondom de thema’s lichaamsbeweging, motivatie en eHealth. In dezelfde periode nam hij deel aan diverse aanvullende cursussen en voltooide hij de opleiding MSc Klinische Psychologie.

Stijn Friederichs verdedigt zijn proefschrift The I Move Project op vrijdag 23 oktober 2015 om 16.00 uur aan de Open Universiteit. Promotoren: prof. dr. Lilian Lechner (Open Universiteit), dr. Anke Oenema (Universiteit Maastricht) en dr. Catherine Bolman (Open Universiteit)

Bron: Open Universiteit
Beeld: Fotolia


Tip

Web-tv-uitzending

Bekijk de web-tv De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen (on demand).

Accreditatie: 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
Studieduur: ongeveer 2 uur

Deze web-tv is onderdeel van het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal en is voor abonnees gratis te volgen.