Casus | Pijn aan de achillespees bij een 22-jarige volleybalster

Geleidelijk kreeg een 22-jarige studente pijn aan de linkerachillespees; de pijn trad op tijdens volleybal, vooral als zij moest springen of sprinten. Ook na het sporten had zij er steeds wat last van. Vooral als zij de ochtend na het sporten opstond uit bed, was de pees pijnlijk bij de eerste paar passen. Als zij vervolgens even liep werd de pijn weer minder.

Status praesens
Op het moment van het onderzoek heeft zij weinig klachten.

Inspectie
De aangedane linkerachillespees is iets dikker.

Algemene palpatie
Er is geen sprake van een temperatuurverschil met de niet-aangedane zijde.

Functieonderzoek
Het functieonderzoek van de enkel en voet is volledig negatief.

Specifieke palpatie
Palpatie van de achillespees toont een spoelvormige lichte zwelling circa 4 cm boven de insertie aan de calcaneus.

Interpretatie
De diagnose is niet moeilijk te stellen. Hier is sprake van een ‘mid-portion’ achillespeestendinose stadium 2 à 3. Een tendinose betreft een degeneratief proces in de pees. Nota bene: er is dus geen sprake van een inflammatie. Een inflammatie van een pees treedt op na beschadiging van de pees of door een reumatische (auto-immuun)aandoening. Dergelijke tendinitiden zijn klinisch te herkennen aan het feit dat de pees warmer is dan die aan de heterolaterale zijde.

Als er sprake is van een mid-portion achillespeestendinose, dan bevindt de aandoening zich in de achillespees, twee tot zes centimeter boven zijn insertie aan de calcaneus. Deze aandoening is conservatief goed behandelbaar met excentrisch toegepaste krachttraining van de kuitspieren. Nota bene: achillespeestendinosen die gelokaliseerd zijn op de pees-botovergang zijn veel hardnekkiger: conservatieve behandeling hiervan levert vaak geen resultaat op.

Stadia van tendopathietendopathiestadia

 • Stadium 1: lichte pijn na inspanning die gewoonlijk na enkele uren weer verdwijnt.
 • Stadium 2: matige pijn aan het begin van de inspanning en daarna. Klachten blijven ook langer aanwezig.
 • Stadium 3: pijn aan het begin van de inspanning die wel minder wordt tijdens de inspanning, maar niet helemaal verdwijnt. Na het sporten kan de pijn dagen aanhouden.
 • Stadium 4: pijn die tijdens de inspanning optreedt en zo ernstig is dat de sport- of werkprestatie eronder te lijden heeft.
 • Stadium 5: blijvend aanwezige pijn, ook in rust.
 • Stadium 6: ruptuur; dit stadium is arbitrair doordat vaak een peesruptuur optreedt zonder eraan voorafgaande klachten.

Diagnose
Mid-portion achillespeestendinose

Therapie
De therapie bestaat uit het dagelijks uitvoeren van excentrische spierversterkende oefeningen. Ga hiervoor naar Excentrische spierversterking van de kuitspieren, Nawerk, bijlage 6.

Follow-up
Patiënt krijgt een oefenprogramma mee naar huis en gaat hier zelf mee aan de slag. Ze krijgt enkele vervolgafspraken om de oefeningen te controleren en de progressie te evalueren. In de loop van de weken verzwaart zij de oefeningen door middel van het dragen van een steeds zwaardere rugzak. Het oefenprogramma duurt in totaal drie maanden. Na ruim twee maanden is de patiënt volledig klachtenvrij, ook tijdens volleybalwedstrijden.

Bron: Onderzoek en behandeling van de voet
Beeld: Fotolia


Tip

 • Onderzoek en behandeling van de voet
  In Inhoudsopgave > ga naar Nawerk– praktische informatie met beeld over:
  –  Nawerk, bijlage 1 Functieonderzoek van de voet
  –  Nawerk, bijlage 2 Stabiliteitstests van de voet
  –  Nawerk, bijlage 3 Capsulaire patronen
  –  Nawerk, bijlage 4 Ossificatiecentra van de voet: tijdstip van verschijnen en fusie
  –  Nawerk, bijlage 5 Ottawa Ankle Rules
  –  Nawerk, bijlage 6 Excentrische spierversterking van de kuitspieren
  –  Nawerk, bijlage 7 Dermatomen en innervatie

Cover Onderzoek en behandeling van de voet 9789031375837-115_CropThema      Onderzoek en behandeling van peesaandoeningen – tendinose_9789031347636-76