Enkelbandletsel: tape en brace even goed | Promotieonderzoek

Met haar onderzoek bevestigt Ellen Kemler de wetenschappelijke opinie dat zowel een enkelbrace als enkeltape gebruikt kunnen worden om acuut lateraal enkelbandletsel te behandelen.

Ongeveer 40% van de enkelletsels wordt (para)medisch behandeld. Wat de beste behandeling is, is echter nog onduidelijk. Kemler vergeleek de effecten van een behandeling van vier weken met een soft brace met die met een enkeltape op recidiefletsel en restklachten, een jaar na de behandeling. Deze klinische studie gaf geen uitsluitsel over de beste behandelmethode. De kosten voor de behandeling met een soft enkelbrace waren lager dan voor de behandeling met enkeltape, maar dit verschil was statistisch niet significant.

Enkelbandletsels komen veel voor in het dagelijkse leven en worden vaak betiteld als minder ernstige letsels. Kemler laat in haar studie echter ook zien dat enkelletsels veel vaker voorkomen dan blijkt uit de registraties van de spoedeisende hulp: de incidentie van medisch en niet-medisch behandelde enkelletsels in de algemene populatie is ongeveer 5,5 keer hoger dan die van enkelletsels die op de SEH behandeling krijgen. Dit is een indicatie dat letselinformatie over enkelletsel van SEH-afdelingen alleen het topje van de ijsberg laat zien.

De promotie van Ellen Kemler vindt plaats op 8 december 2015 aan de Universiteit Utrecht. De titel van het proefschrift luidt: Acute lateral ankle sprains: from functional treatment to prevention.

Promotoren: prof. dr. Frank Backx en prof. dr. Arno Hoes
Co-promotor: dr. I van de Port

Bron: Universiteit Utrecht
Beeld: Thinckstock


Tip

Cover Onderzoek en behandeling van artrose en artritis_9789031362301-157-3d_CropThema      Cover Onderzoek en behandeling van de knie_9789031352050-157-3d_CropThema      Cover Aandoeningen van het bewegingsapparaat_9789031315727-157-3d_CropSMFA