E-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk | Geaccrediteerd

In deze e-learning wordt het klinisch-redeneerproces rond drie casussen COPD gevolgd. Na een korte theoretische inleiding over de aandoening COPD en de aanbevelingen van het KNGF worden de casussen aan de hand van de stroomschema’s van HOAC-II besproken. De cursus wordt afgesloten met een toets.
 

Leerdoelen
Na het maken van deze module kunt u:

  • beschrijven wat de kenmerken van de aandoening COPD zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de symptomen kunnen zijn;
  • beschrijven hoe de ernst van COPD wordt ingedeeld volgens de GOLD-classificatie en volgens de Zorgstandaard van de Longalliantie Nederland (LAN);
  • de kenmerken van de belangrijkste medicatie bij COPD beschrijven;
  • de drie aspecten van de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met COPD benoemen en toelichten;
  • beschrijven wat comorbiditeit bij COPD betekent voor de fysiotherapeutische behandeling;
  • de stappen van het klinisch redeneren volgens de HOAC-II-systematiek beschrijven en toepassen;
  • behandeldoelstellingen SMART formuleren.

Accreditatie
Accreditatie voor 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut.

Studieduur
De studieduur van de module is ongeveer twee uur.

Ga voor meer informatie en om de e-learning te starten naar E-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk.


Tip

Lees meer over COPD en fysiotherapie in de boeken:

      Cover Klinisch redeneren volgens de HOAC 9789031377275-157-3d_CropSMCover Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2011 9789031386024-157-3d_CropSM Cover Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut 9789031381203-2000_3D_CropSM    Cover Onderzoek en behandeling van de thorax_9789036804882-157-3d_CropSM

Alle boeken staan in de digitale boekenkast van BSL Fysiotherapeut Totaal.