Leefstijlprogramma bouwvakkers VIP alleen eerste zes maanden effectief

Het programma VIP in de bouw, gericht op het verminderen en voorkomen van lichamelijke klachten en overgewicht, heeft effect in de eerste zes maanden. Na 12 maanden is er echter geen verschil meer in de lichamelijke klachten en overgewicht van werknemers in de bouw. Onderzoeker Laura Viester ontwikkelde dit programma en promoveerde op 24 november bij VUmc.

De bouwsector heeft te maken met vergrijzing van werknemers, zware fysieke werkzaamheden en ongunstige gezondheids- en leefstijlfactoren (zoals lichamelijke klachten en overgewicht).  De sector staat voor een uitdaging om werknemers duurzaam in te zetten en productief te houden. Hier ontwikkelde en evalueerde Viester een programma voor.

Positieve kortetermijneffecten

“We deden  onderzoek naar de huidige leefstijl van werknemers van een groot bouwbedrijf. Deze werknemers kregen een toolbox met materialen, zoals een stappenteller, en informatie om een gezonde levensstijl te bevorderen. Daarnaast hielpen coaches hen met het maken van een leefstijlplan voor voeding en beweging. We vonden op korte termijn positieve effecten op de leefstijl en lichaamsgewicht van de bouwvakkers, ze dronken bijvoorbeeld minder frisdrank en hun middelomtrek was afgenomen. Deze effecten vonden we alleen na 12 maanden niet meer terug,” aldus Viester.

Betere werkresultaten

Aan organisaties die de gezondheid van hun medewerkers willen verbeteren en ook werkresultaten positief willen beïnvloeden, beveelt Viester aan om een breed programma in te voeren. VIP in de bouw moet hier een onderdeel van zijn. Het moet dan wel aangepast worden om ook op lange termijn effectief te zijn, door bijvoorbeeld veranderingen in de organisatie en omgeving toe te voegen die het gedrag van de werknemers langer voortzetten.

Ga naar het proefschrift Worksite health promotion in the construction industry.

Promotoren: prof. dr. A.J. van der Beek en prof. dr.ir. P.M. Bongers
Copromotor: dr. E.A.L.M. Verhagen

Bron: VUmc
Beeld: Thinkstock


Tip

E-learning Leefstijlcoaching

Accreditatie | 3 punten voor het register Algemeen fysiotherapeut
Studieduur | ongeveer 3 uur

  • Inzicht in de methodiek van leefstijlcoaching vanuit cliëntvragen
  • Kennis van en inzicht in de vier stappen, de kernvragen bij gedragsverandering
  • Voorbeelden van de verschillende interventies bij de vier stappen herkennen en benoemen
  • Kennis van de verschillende meetinstrumenten
  • Te volgen vanachter uw eigen pc op een moment dat het u uitkomt

Ga voor meer informatie naar de E-learning Leefstijlcoaching. De module is gratis te volgen met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal. Weten wat er allemaal in het abonnement zit? Neem een kijkje op BSL Fysiotherapeut Totaal.

           178427711.jpg