Extremiteiten – Video De schouderregio

Extremiteiten – De schouderregio from Bohn Stafleu van Loghum on Vimeo.

380 video’s

Bij het boek Extremiteiten zijn 380 instructievideo’s manuele therapie verschenen. In de instructievideo’s worden de therapieën/oefeningen die in het boek staan beschreven daadwerkelijk voorgedaan door de auteurs. De meeste video’s zijn bovendien opgenomen in het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal en zijn online te bekijken.

De opbouw van het boek Extremiteiten sluit zo veel mogelijk aan bij de praktijk, door toepassing van het meerdimensionale belasting-belastbaarheidsmodel als basis voor het klinisch redeneren. De beschreven therapieën zijn in hoge mate evidence-based, wat zeker geldt voor de hoofdstukken over de heup- en schouderregio.
.
Cover Extremiteiten 9789036805919-157-3d_Crop