Onderzoek bevestigt meerwaarde fysiotherapie bij claudicatio intermittens

Gesuperviseerde looptherapie is een effectieve interventie in het vergroten van de maximale loopafstand bij patiënten met claudicatio intermittens en zou daarom de voorkeur moeten krijgen boven chirurgie, waarmee hogere kosten en risico’s op complicaties gemoeid gaan, of andere conservatieve behandelopties zoals medicatie of voorlichting. Dit is opnieuw bevestigd in het promotieonderzoek van Lindy Gommans (fysiotherapeut/bewegingswetenschapper/epidemioloog/arts).

Gommans voerde onder meer een systematische literatuurstudie uit waaruit bleek dat GLT effectiever is in het vergroten van de maximale loopafstand bij claudicatio intermittens (CI), dan andere conservatieve behandelingen (medicatie, eenmalig loopadvies en ‘home-based’ oefentherapie). Ook bleek dat meer supervisie leidt tot groter effecten op kortere termijn, hoewel op langere termijn (6 maanden) ‘home-based’ oefentherapie net zo effectief is. De effectiviteit van GLT kan wellicht verhoogd worden door leefstijl coaching toe te voegen. Verder bleek dat GLT veilig is (1 complicatie per 10.000 trainingsuren) en dat CI-patiënten met cardiopulmonale comorbiditeit of met diabetes ook baat kunnen hebben, mits zorgvuldig begeleid.

(..)

Lees het hele artikel op de site van het KNGF.

Lindy Gommans verdedigt haar proefschrift Supervised Exercise Therapy for Intermittent Claudication; subgroups, gait and physical activity op dinsdag 22 december aan de Maastricht University.

Bron: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Beeld: Fotolia


Tip

Verder lezen over claudicatio intermittens:

Cover onderzoek-en-behandeling-van-spieraandoeningen-en-kuitpijn-9789031352043-115     Onderzoek en behandeling van het bewegingsapparaat bij ouderen 9789031391882-157-3d_Crop Cover Onderzoek en behandeling van lage rugklachten_9789031342457-157-3d_Crop      Onderzoek en behandeling van het bekken_9789036803557-157-3d