MS-zorg door Rijndam Revalidatie in Dordrecht

Multiple Sclerose vraagt om structurele begeleiding en in verschillende fases van de ziekte aanvullende ondersteuning en behandeling. Rijndam Revalidatie heeft zich voor gerichte ondersteuning van MS aangesloten bij MS Zorg Nederland.

Revalidatie Rijndam heeft vier vestigingen in de provincie Zuid Holland. De vestigingen in Dordrecht en Gorinchem hebben zich (mede) toegelegd op Multiple Sclerose (MS). Ze werken op dat terrein samen met de hoofdlocatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft twee neurologen met kennis over MS en twee MS-verpleegkundigen.

Naast de samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis, waar de polikliniek van Revalidatie Rijndam is gevestigd, heeft Rijndam zich aangesloten bij MS-zorg Nederland als actief lid van de regionale netwerken in Dordrecht en Gorinchem. Met dit lidmaatschap ontstaat intensievere samenwerking met de andere zorgpraktijken in de regio en snelle, onderlinge verwijzing en afstemming. Voor mensen met MS wordt het inzichtelijk waar hij, dichtbij huis, terecht kan voor specifieke MS-zorg via de zorgzoeker op de website van MS Zorg Nederland.

Netwerken

MS Zorg Nederland stimuleert de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. De Zorgverleners binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS.

Bronnen: MSweb
Beeld: Fotolia