Ketenzorg vrijgesteld van btw

In de ketenzorg is sinds 1 januari een aantal werkzaamheden vrijgesteld van btw. Dat geldt met name voor zorginhoudelijke werkzaamheden. Overhead van de samenwerkende ketenorganisaties blijft voorlopig wel onder het tarief van 21 procent btw vallen. Dat meldt consultancy- en accountantskantoor BDO.

Zorgverleners van verschillende disciplines zijn samenwerkingsverbanden aangegaan voor het aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg op het gebied van een aantal chronische aandoeningen. Dat geldt voor diabetes mellitus type II, VRM, COPD en astma. De zorggroepen of gezondheidscentra hebben met zorgverzekeraars afspraken over de bekostiging van de zorg en/of de coördinatie daarvan. De bekostiging kan plaatsvinden in de vorm van een integraal tarief (de keten-dbc), een koptarief of een Geïntegreerde Eerstelijns Zorg-module (GEZ-module).

Wat is vrijgesteld?

De vrijstelling is van toepassing op werkzaamheden in het kader van de organisatie van de multidisciplinaire eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische aandoening en waarvoor door de zorgverzekeraar een vergoeding wordt betaald op grond van de Zorgverzekeringswet. Daarnaast omschrijft de NZa werkzaamheden die vrijgesteld worden als gevolg van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) voegt hieraan expliciet toe dat de vrijstelling ook van toepassing is op samenwerking die niet wordt gefinancierd middels een keten-dbc, maar met een koptarief of de in de NZa-beleidsregel genoemde GEZorg-module.

Overhead

De keten-dbc dekt naast de kosten van de (para)medische beroepsbeoefenaars eveneens de kosten van de organisatie en coördinatie, in de vorm van een zogenoemd ‘overheaddeel’. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat het overheaddeel belast moet worden met 21 procent btw. Dat betreft immers niet de vergoeding voor een zorgprestatie. Dit standpunt is door de rechter bevestigd, maar is volgens BDO nog geen uitgemaakte zaak.

Terugwerkende kracht

De vrijstelling maakt wat BDO betreft vanaf 1 januari 2016 een einde aan de btw-discussie. De staatssecretaris heeft echter (vooralsnog) geen terugwerkende kracht aan de regeling toegekend (zoals dit bijvoorbeeld wel is gedaan met de vrijstelling voor wijkverpleegkundigen). Dat betekent dat de discussie voor het verleden nog niet is afgerond, aldus BDO.

Bron: Skipr
Beeld: Fotolia