Minder verwardheid na heupoperatie

Het zijn doorgaans oudere mensen die met een gebroken heup in het ziekenhuis belanden. Zij maken een grote kans dat zij bij ziekenhuisopname te kampen krijgen met een delier, een acute verwardheid. Om dit te voorkomen het Ziekenhuis Gelderse Vallei een nieuwe procedure ingevoerd.

Sinds vorig jaar worden alle oudere patiënten die voor een heupoperatie binnenkomen door een geriater onderzocht. Rondom de ingreep is er dagelijks overleg tussen deze geriater en de fysiotherapeut, het medisch maatschappelijk werk en de afdelingsverpleegkundige.

Een andere verandering die Ziekenhuis Gelderse Vallei vorig jaar heeft ingevoerd is dat er dagelijks een plek is gereserveerd voor een heupoperatie. Patiënten met een gebroken heup kunnen hierdoor binnen 24 uur worden geopereerd. Dit is prettig voor ouderen die hun heup hebben gebroken, niet alleen omdat zij pijn hebben maar ook omdat het in hun belang is dat ze zo snel mogelijk weer in beweging komen.

De resultaten van de vernieuwingen zijn opmerkelijk positief. Het aantal patiënten met een delier na een heupoperatie is in een half jaar tijd afgenomen van 26 naar 17. Bovendien nam het aantal dagen dat ouderen als gevolg van een gebroken heup in het ziekenhuis lagen af.

Bron: ok nieuws


Tip

Lees meer over de heup in:

Cover Kunstgewrichten de heup 978-90-368-1051-7_CropUp       Cover Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat_Verhagen_9789036807609-157-3dCover Extremiteiten 9789036805919-157-3d_CropFA