Nieuw: Fysiotherapie en medicatie

Fysiotherapie en medicatie geeft in duidelijke taal weer welke taak de fysiotherapeut kan vervullen binnen de medicamenteuze behandeling van de patiënt en welke restricties hierbij gelden. De fysiotherapeut (in opleiding) leert potentiële risico’s van medicatie in de fysiotherapeutische praktijk te signaleren en te beperken.

Fysiotherapeuten vragen tijdens de anamnese welke medicijnen de patiënt gebruikt. Maar wat doen de therapeuten nu eigenlijk met de antwoorden van de patiënt? In de praktijk lijkt het gebruik van medicijnen door de patiënt weinig invloed op het fysiotherapeutisch handelen te hebben. Niets is minder waar. Niet alleen voor de kwaliteit van zorg, maar zeker ook met het oog op de patiëntveiligheid is farmacologische kennis van groot belang voor de fysiotherapeut.

Dit boek biedt de fysiotherapeut de beroeps specifieke farmacologische basiskennis die nodig is voor het uitvoeren van een gedegen medicatiescreening en -anamnese om onder andere rode vlaggen, (relatieve) contra-indicaties en bijwerkingen te kunnen signaleren. Daarnaast gaat het diep in op de manier waarop fysiotherapeutische interventies invloed hebben op de farmacokinetiek en hoe medicijngebruik consequenties kan hebben voor het fysiotherapeutisch handelen.

Met Fysiotherapie en medicatie verwerven studenten en professionals in de fysiotherapie basale farmacologische kennis en wordt zicht verworven op de invloed van medicatie op de klachten, beperkingen en het functioneren van de patiënt.

De auteur van het boek, Hendrik van der Velde, is in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hierna heeft hij de vierjarige opleiding gevolgd tot manueel therapeut aan het SOMT te Amersfoort, gevolgd door het verkorte master-traject aan dezelfde opleiding. Als voltijd fysio- manueeltherapeut is hij werkzaam in Franeker.

Ga voor meer informatie en om het boek te bestellen naar BSL Shop.

Cover Fysiotherapie en medicatie Hendrik vd Velde 9789036804707-2000_Crop


Tip

E-learning Veilige fysiotherapie bij medicijngebruik

Geaccrediteerd met 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut | Studieduur: ongeveer 2 uur

Ga voor meer informatie om de e-learning te starten naar E-learning Veilige fysiotherapie bij medicijngebruik.

E-learning Veilige fysiotherapie bij medicijngebruik_16by9_Crop