Art. coxae: secundaire HVT-tractie manipulatie | Video

Art. coxae: secundaire HVT-tractie manipulatie.

Deze videosequentie is een voorbeeld van het videomateriaal dat bij het boek Extremiteiten van BSL extremiteiten.extras.bsl.nl wordt geleverd.

Tijdschema video

 00:00  Inleiding, secundaire HVT-tractie manipulatie (Techniek 12.20 en 12.22 – Extremiteiten, 11de druk)       
00:20  Principes van de secundaire tractie techniek: aangrijpen via het onderbeen en de hevelwerking via het lig. transversum acetabuli.
01:12  Indicatie 1: Coxartrose
01:40  Indicatie 2: Aspecifieke liespijn. Het effect van deze techniek wordt verklaard in het proefschrift (RCT) van Hoeksma (2003) en op basis van een hypothese: De – reversibele – hypomobiliteit van het corpus adiposum kan door middel van deze techniek worden opgeheven.
02:18  Gebruik van de bekkenfixatiesteun is essentieel!
02:50  Beschrijving van de uitgangshouding.
04:01  Uitleg van de secundaire HVT-tractie manipulatie.
04:30  Uitvoering van inleidende tracties.
05:18 Demonstratie van de HVT-tractiemanipulatie met “clunk”.
05:32  Een faciliterende approximatie (Techniek 12.3 – Extremiteiten, 11de druk) – in combinatie met passief angulaire abductie, de knie gestrekt en de voet in dorsaalflexie – ter afwisseling van de HVT-tractiemanipulaties.
06:05  Herhaalde HVT-tractiemanipulatie na de faciliterende approximatie. 
06:28  Nazorg met isometrische contracties.

Bron: Boek Extremiteiten


Tip

380 instructievideo’s

Bij het boek Extremiteiten zijn 380 instructievideo’s manuele therapie verschenen. In de instructievideo’s worden de therapieën/oefeningen die in het boek staan beschreven daadwerkelijk voorgedaan door de auteurs. De meeste video’s zijn bovendien opgenomen in het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal en zijn online te bekijken.

De opbouw van het boek Extremiteiten – Manuele therapie in enge en ruime zin sluit zo veel mogelijk aan bij de praktijk, door toepassing van het meerdimensionale belasting-belastbaarheidsmodel als basis voor het klinisch redeneren. De beschreven therapieën zijn in hoge mate evidence-based, wat zeker geldt voor de hoofdstukken over de heup- en schouderregio.

978-90-368-0591-9_Cover.indd