Een derde zorgverleners evalueert eigen functioneren niet

Een derde van de zorgverleners evalueert zijn of haar eigen functioneren niet. En een kwart heeft ervaring met disfunctionerende collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van IQ Healthcare, onderdeel van het Radboudumc.

De onderzoekers ondervroegen apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. In de meeste gevallen weken de zorgverleners af van professionele richtlijnen. Naar specifieke voorbeelden is niet gevraagd. Wel was in bepaalde gevallen de patiëntveiligheid in gevaar, vertelde onderzoeker Tijn Kool in het NOS Radio 1 Journaal, zonder details te noemen. In 2013 was de situatie nog slechter: toen hield 31 procent van de zorgverleners zich stil.

Disfunctioneren

Vorig jaar is een kwart van de zorgverleners in een situatie terecht gekomen waarin zij het disfunctioneren van een collega vermoedden. In de helft van de gevallen ging het om afwijkend zorginhoudelijk handelen, in 42 procent van de gevallen om communicatieproblemen en samenwerkingsproblemen. Drie kwart zegt zelf actie te hebben ondernomen door de betrokkene aan te spreken, door overleg met een collega of de direct leidinggevende. In een derde van de gevallen leidde dit tot een verbetertraject met de disfunctionerende collega,

Een op de drie gerapporteerde gevallen van disfunctioneren ging om iemand buiten de eigen praktijk of instelling. Bijna de helft van de zorgverleners gaf aan niet te weten hoe te handelen in dit soort externe situaties.

Aanspreekcultuur

Ook zou er volgens de onderzoekers meer aandacht moeten komen voor de aanspreekcultuur binnen organisaties. Een rechtvaardige cultuur is een van de speerpunten in de toekomstvisie van de inspectie. De inspectie acht dit van essentieel belang voor verantwoorde zorgverlening. Alleen in een open en veilige cultuur is het mogelijk om elkaar te corrigeren en te leren van fouten. Als dit ontbreekt, dan spreekt de inspectie de zorgaanbieders daarop aan.

De onderzoekers concluderen dat er extra aandacht nodig is voor het omgaan met verminderd functioneren van collega’s, bijvoorbeeld tijdens de opleiding en of bij de nascholing. De inspectie bespreekt de komende periode de conclusies van het onderzoek met de beroepsverenigingen, brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen en roept hen daarnaast op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

Ga naar het rapport Sturen op verantwoord functioneren en omgaan met verminderd functioneren van zorgverleners.

Bron: Zorgvisie
Beeld: Fotolia