Wat kost een nieuwe heup? | Gelezen in NTvG

In Nederland braken volgens de auteurs in 2010 ongeveer 19.000 mensen hun heup; dat is 2 keer zo veel als in 1981. Bij bijna 60 procent van de proximale dijbeenbreuken breekt de femurhals, 80 procent is gedislokeerd. De totale kosten van heupfracturen waren in 2011 ruim 471 miljoen euro. Maar om de kosten in te dammen is inzicht in het zorggebruik essentieel.

Burgers et al. gingen daarom binnen de HEALTH-trial aan de slag. Zij verzamelden tussen december 2008 en februari 2011 prospectief de zorggebruikgegevens van 141 fitte 50-plussers met een gedislokeerde femurhalsfractuur, uit medische dossiers en vragenlijsten. De patiënten waren gemiddeld 81 jaar oud en de verhouding tussen totale artroplastiek en hemi-artroplastiek was ongeveer fiftyfifty. De mediane opnameduur was 10 dagen. Ruim de helft ging na de opname naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis; de anderen gingen naar huis.

In de eerste 10 weken na de botbreuk waren de gemiddelde kosten per patiënt 15.216 euro. De ziekenhuisopname nam 9.026 euro voor haar rekening, waaronder 2.915 euro voor de operatie. Revalidatie en verpleeghuis kostten 4.707 euro. Na 1 jaar waren de kosten opgelopen tot 23.869 euro en na een follow-up-duur van 2 jaar tot 26.399 euro. Bijna de helft van de totale kosten ging op aan revalidatie. De ziekenhuisopname was verantwoordelijk voor 22 procent van de kosten, de operatie voor 11 procent en 7 procent ging naar de fysiotherapeut.

Ga voor meer informatie naar het artikel Total medical costs of treating femoral neck fracture patients with hemi- or total hip arthroplasty: a cost analysis of a multicenter prospective study (Osteoporos Int. 2016; online 28 januari).

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) / Lucas Mevius
Beeld: Fotolia


Tip

Lees meer over de heup in de boeken:

Cover Kunstgewrichten de heup 978-90-368-1051-7     Cover Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat_Verhagen_9789036807609-157-3d  Cover Extremiteiten 9789036805919-157-3d_CropFA