Kind met cerebrale parese

De 7-jarige Jaap wordt door de huisarts verwezen naar de kinderfysiotherapeut met de diagnose Cerebrale parese (CP) spastisch, bilateraal aangedaan, GMFCS I 16, MACS I. De reden van verwijzing is: problemen met lopen en rennen.

Cerebrale parese (CP) is een klinisch syndroom met een houdings- of bewegingsstoornis, dat beperkingen in activiteiten veroorzaakt. CP komt voort uit een niet-progressieve hersenbeschadiging die voor de eerste verjaardag is ontstaan. De aandoening gaat vaak gepaard met stoornissen in de sensoriek, evenals met secundaire stoornissen van het bewegingsapparaat en stoornissen van perceptie, cognitie, communicatie en gedrag. Ook kan er sprake zijn van epilepsie. Door groei en ontwikkeling kan de klinische manifestatie naarmate het kind ouder wordt, veranderen.

De centraal-motorische stoornissen van kinderen met CP worden ingedeeld op basis van type bewegingsstoornis, lokalisatie en ernst. De indeling van de Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE -)group is de meest recente en internationaal geaccepteerde classificatie met betrekking tot de indeling naar het type bewegingsstoornis. In de classificatie wordt een onderscheid gemaakt tussen spastische, atactische en diskinetische bewegingsstoornissen en mengbeelden. De spastische bewegingsstoornissen kunnen qua lokalisatie worden ingedeeld in eenzijdige vormen (unilateraal) en tweezijdige vormen (bilateraal).

Het Gross Motor Function Classification System (GMFCS ) is een valide en betrouwbare classificatie die een onderscheid maakt naar de ernst van de CP op activiteitenniveau. Het kind wordt beoordeeld op zijn functionele mogelijkheden om te zitten en zichzelf te verplaatsen. De GMFCS bestaat uit vijf verschillende functieniveaus en kent vier verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen met niveau I hebben de beste functionele mogelijkheden, kinderen met niveau V de minste. De leeftijdsgroepen zijn 0 tot 2, 2 tot 4, 4 tot 6 en 6 tot 12 jaar. De GMFCS is recent gereviseerd en uitgebreid (GMFCS E&R ); de leeftijdsband 6 tot 12 jaar is aangepast en er is een vijfde leeftijdsband van 12 tot 18 jaar aan toegevoegd.

Het Manual Ability Classification System (MACS ) is een betrouwbare classificatie voor kinderen van 4-18 jaar met CP op het gebied van handvaardigheid en het hanteren van voorwerpen. De inzet van beide handen samen wordt beoordeeld. De MACS bestaat uit vijf verschillende functieniveaus, waarbij kinderen met niveau I de meeste mogelijkheden hebben om hun handen in te zetten en kinderen met niveau V de minste mogelijkheden.

De prevalentie van CP is sinds midden jaren 70 van de vorige eeuw gestegen en werd in de periode 1986-1988 geschat op 2.4 per 1000 inwoners in Nederland. Dit is vergelijkbaar met cijfers gevonden in andere studies. Ongeveer 90% van alle kinderen met CP heeft een spastische bewegingsstoornis.

Casus

De 7-jarige Jaap wordt door de huisarts verwezen naar de kinderfysiotherapeut met de diagnose Cerebrale parese (CP) spastisch, bilateraal aangedaan, GMFCS I 16, MACS I. De reden van verwijzing is: problemen met lopen en rennen.

(…)

Lees het hele artikel en de uitwerking via de vier fases stroomdiagram HOAC II op BSL Fysiotherapeut totaal.

Bron: Hoofdstuk 3 Kind met cerebrale parese uit Klinisch redeneren volgens de HOAC II


Tip

Dit artikel komt uit het boek Klinisch redeneren volgens de HOAC II.

Cover Klinisch redeneren volgens de HOAC 9789031377275-157-3d_CROP