E-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk | 2 accreditatiepunten

In deze e-learning volgen we het klinisch-redeneerproces rond drie casussen COPD. Na een korte theoretische inleiding over de aandoening COPD en de aanbevelingen van de KNGF worden de casussen besproken aan de hand van de stroomschema’s van HOAC-II. De cursus wordt afgesloten met een toets.

 

Leerdoelen
Na het maken van deze module kunt u:

  • Beschrijven wat de kenmerken van de aandoening COPD zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de symptomen kunnen zijn.
  • Beschrijven hoe de ernst van COPD wordt ingedeeld volgens de GOLD-classificatie en volgens de Zorgstandaard van de Longalliantie Nederland (LAN).
  • De kenmerken van de belangrijkste medicatie bij COPD beschrijven.
  • De drie aspecten van de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met COPD benoemen en toelichten.
  • Beschrijven wat comorbiditeit bij COPD betekent voor de fysiotherapeutische behandeling.
  • De stappen van het klinisch redeneren volgens de HOAC-II-systematiek beschrijven en toepassen.
  • Behandeldoelstellingen SMART formuleren.

Auteurs

  • Rob Douma (docent van de opleiding Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen)
  • C. P. van der Schans (lector Hanzehogeschool Groningen en lid van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie van het KNGF)
  • Miriam de Heer (e-learningauteur zorg en paramedisch, voor onder andere een aantal educatieve uitgeverijen, voor niveau hbo+)

Accreditatie
2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut | Studieduur: ongeveer 2 uur

E-learning starten
Ga voor meer informatie naar e-learning COPD in de fysiotherapiepraktijk.