KNGF en VvAA bundelen krachten

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten en VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor professionals in de zorg, gaan nauwer samenwerken. Op 24 maart 2016 is een overeenkomst getekend in Amersfoort.

Directeur kennismanagement en netwerken VvAA Edwin Brugman: “Doel van de samenwerking is om leden-fysiotherapeuten van beide organisaties bij te staan met zaken bij hun beroepsuitoefening en praktijkvoering, waardoor zij er met onverdeelde aandacht kunnen zijn voor hun patiënten.” “Daarbij spelen we uiteraard in op de zeer verschillende settings waarin onze leden werkzaam zijn: van vrijgevestigd tot dienstverband”, stelt Marcel Sturkenboom, directeur KNGF.

KNGF wil met de samenwerking de belangen van zijn leden nog beter behartigen. KNGF wil zich naast vakinhoud en kwaliteit richten op het versterken van de niet-vakinhoudelijke aspecten als praktijkvoering, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Expertise die VvAA inbrengt. VvAA kan met de samenwerking haar positie onder fysiotherapeuten verstevigen met diensten en producten die zijn toegesneden op deze beroepsgroep.

Logisch gevolg

De nauwere samenwerking van KNGF en VvAA is een logisch gevolg van de gezamenlijke activiteiten die beide organisaties nu al ontwikkelen. Sturkenboom: “Wij trekken in het kader van de net aangenomen Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) met elkaar op bij het opstellen van modelovereenkomsten en leggen deze voor aan de Belastingdienst. Verder werken we in het belang van de beroepsgroep aan gezamenlijk onderzoek en het uitwisselen van kennis.” “Afgelopen najaar was er een bijeenkomst over contractering met zorgverzekeraars en KNGF-leden krijgen korting op hun beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering”, aldus Brugman. Beide partijen kijken hoe zij fysiotherapeuten-werkgevers beter kunnen ondersteunen en hoe de waarde van het lidmaatschap voor fysiotherapeuten in dienstverband kan worden vergroot.

Over VvAA 

VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, ’in dienst van’ meer dan 118.000 professionals: medici, paramedici, studenten voor die beroepsgroepen en zorgondernemingen. VvAA biedt hen verzekeringen, financiële diensten, juridisch advies, praktijkadvies, belastingadvies, vestigingsbegeleiding, financiële planning, opleidingen, toegang tot het innovatieve platform Mobile Doctors, een eigen reisbureau ‘QualityTime’ en ‘Arts en Auto’, het maandelijkse magazine. Naast de individuele professional biedt VvAA ook dienstverlening voor zorgondernemingen zoals onder andere consultancy, praktijkfinanciering, risicomanagement, zakelijke advisering en opleidingen & teamcoaching. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren in het land. Meer informatie www.vvaa.nl.

Over KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 12 regionale verenigingen en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) waarin 23.000 fysiotherapeuten ingeschreven staan. KNGF behartigt belangen, garandeert kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan zijn leden. KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt KNGF zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument. KNGF ondersteunt zijn leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak. Meer informatie www.kngf.nl.

Bron: Persbericht KNGF en VvAA