NZa inspecteert meer fysiotherapiepraktijken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezoekt de komende tijd opnieuw fysiotherapiepraktijken. Eind 2015 namen NZa-toezichthouders al een kijkje in de administratie van vijf verschillende praktijken waarover zij signalen had ontvangen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.

Over de praktijken waaraan nu een bezoek wordt gebracht heeft de NZa geen specifieke signalen. Het zijn aangekondigde inspecties met als doel een breder beeld van het declaratiegedrag in de sector te krijgen. Daarnaast geeft het meer inzicht in hoe praktijken de regels toepassen. De uitkomsten van deze inspecties zijn naar verwachting voor de zomer bekend.

Bestuurlijke maatregelen

Bij de vijf praktijken die de NZa in november 2015 bezocht werden onregelmatigheden gevonden. Eén fysiotherapeut declareert groepstherapie als individuele therapie. De praktijk moet dit verrekenen met de zorgverzekeraars. Een tweede praktijk ‘knipt’ een lang consult en declareert twee consulten, vaak op verschillende dagen om te verhullen dat het gaat om dezelfde behandeling. De NZa heeft deze praktijken een bestuurlijke maatregel opgelegd die hen dwingt te stoppen met dit declaratiegedrag. Bij een derde praktijk is het onderzoek nog niet afgerond.

Slordigheden

Bij de andere twee praktijken trof de NZa volgens eigen zeggen ‘lichtere onregelmatigheden’ aan. De desbetreffende praktijken hebben een brief gekregen met aanwijzingen voor verbeterpunten. Zo was er onder meer sprake van slordige administratie, bijvoorbeeld patiëntendossiers die summier worden bijgehouden. Goede dossiervorming is belangrijk uit oogpunt van patiëntveiligheid. Bovendien is het up-to-date houden van dossiers noodzakelijk voor het bewijs dat in rekening gebrachte zorg ook daadwerkelijk is geleverd. De NZa gaat ervan uit dat een behandeling niet is verricht als deze niet gemeld is in het medisch dossier.

In gesprek met KNGF

De NZa is met beroepsorganisatie KNGF in gesprek om te komen tot verbeteringen. Met het KNGF en zorgverzekeraars worden binnenkort ook de uitkomsten besproken van een onderzoek naar de bereidheid van fysiotherapeuten om de regels voor het declareren van zorg na te leven. Op basis daarvan worden verbeteracties afgesproken, zoals meer scholing, aandacht voor een zorgvuldige administratie of verduidelijking van regels door de zorgverzekeraars en NZa zodat foute declaraties worden voorkomen.

Controleren van de facturen
Patiënten kunnen in de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar de factuur van de fysiotherapeut controleren. Een hulpmiddel daarbij is de NZa-factsheet ‘de rekening van de fysiotherapie’. Vragen over de juistheid van de rekening kunnen worden gesteld aan de desbetreffende fysiotherapeut of zorgverzekeraar. Patiënten die denken dat rekeningen niet kloppen, kunnen daarvan melding doen op de NZa-website.

Lees ook het vorige artikel NZa checkt fysiotherapeuten.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit
Beeld: Fotolia


Tip

E-learning Leefstijlcoaching

Accreditatie | 3 punten voor het register Algemeen fysiotherapeut
Studieduur | ongeveer 3 uur

  • Inzicht in de methodiek van leefstijlcoaching vanuit cliëntvragen
  • Kennis van en inzicht in de vier stappen, de kernvragen bij gedragsverandering
  • Voorbeelden van de verschillende interventies bij de vier stappen herkennen en benoemen
  • Kennis van de verschillende meetinstrumenten
  • Te volgen vanachter uw eigen pc op een moment dat het u uitkomt

Ga voor meer informatie en om de e-learning te starten naar de E-learning Leefstijlcoaching. De module is gratis te volgen met een abonnement op BSL Fysiotherapeut Totaal, maar is ook verkrijgbaar als losse module. Weten wat er allemaal in het abonnement zit? Neem een kijkje op BSL Fysiotherapeut Totaal.

           178427711.jpg