Beoordeling MR-arthrografie verbeteren bij patiënten met schouderklachten | Promotieonderzoek

Op een MRA (Magnetic Resonance Arthrografie) zijn afwijkingen aan een gewricht zichtbaar. Een orthopeed vraagt veelvuldig een MRA aan bij patiënten waarbij de schouder uit de kom is geweest. Radiologen en orthopeden verschillen bij deze patiëntengroep echter frequent van mening over de uitslag van de MRA.

Zo zijn de meningen bijvoorbeeld vaak verdeeld over de aanwezigheid van letsel op MRA dat wijst op schouderinstabiliteit. Ook na een stabiliserende schouderoperatie komen de bevindingen van de orthopeed niet altijd overeen met de MRA-beoordeling van de radioloog.

Van Grinsven onderzocht mogelijkheden om het stellen van een diagnose met behulp van een MRA te verbeteren. Ze stelde vast dat ervaren radiologen de MRA beter beoordelen en adviseert radiologen een ervaren collega om advies te vragen bij moeilijk te beoordelen schouderletsel op MRA. Verder wees haar onderzoek uit dat terugkoppeling van de operatiebevindingen van de orthopeed aan de radioloog en het bediscussiëren van de gevonden verschillen, de beoordeling verbetert. Dit geldt voor patiënten met traumatische voorste schouderinstabiliteit.

Met de resultaten van het onderzoek kan de patiëntenselectie verbeteren, dat wil zeggen dat het selecteren van patiënten die het meest baat hebben bij een operatie, beter gaat. Daarnaast verbeteren de behandelbeslissingen.

Susan van Grinsven (1968) studeerde fysiotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en klinische epidemiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit op de afdelingen Radiologie en Orthopaedie van het Rijnstate Arnhem onder supervisie van prof. dr. A. van Kampen van het Radboudumc.

Titel proefschrift: The diagnostic value of MR arthrography assessment in traumatic anterior shoulder instability Promotor(es): prof. dr. A. van Kampen Copromotor(es): dr. C.J.M. van Loon

Bron: Radboud Universiteit
Beeld: Fotolia


Tip

Meer over fysiotherapie en schouderklachten:

Boeken

Meer informatie over over onderzoek en behandeling van klachten in de nek- en schouderregio:
Witregelscover     Cover Onderzoek en behandeling van de schouder_9789031350339-76NB_CropFASM

E-learnings

WitregelsCover Onderzoek en behandeling van de schouder_9789031350339-76NB_CropFASM     Beeld Orthopedische casuïstiek van de nek_CropFASM