Exposure in vivo kosteneffectief bij chronische lage rugpijn? | Gelezen in NTvG

Chronische lage rugpijn leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Wat is de kosteneffectiviteit van exposure in vivo in vergelijking met graded activity bij patiënten met chronische lage rugpijn?

 

 

 

Cognitief-gedragsmatige behandelingen zijn gericht op factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en persisteren van chronische lage rugpijn, zoals catastroferende gedachten over pijn, bewegingsangst en vermijdingsgedrag. Bij graded activity wordt het activiteitenniveau stapsgewijs en tijdcontingent uitgebreid. Exposure in vivo is gericht op afname van pijngerelateerde angst om te bewegen.

Onderzoeksvraag

Wat is de kosteneffectiviteit van exposure in vivo in vergelijking met graded activity bij patiënten met chronische lage rugpijn?

Onderzoek

In een gerandomiseerd onderzoek werden 31 patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn behandeld met exposure in vivo en 31 patiënten met graded activity. De primaire uitkomstmaten waren de mate van beperking en QALY’s, gemeten vóór, tijdens, direct na en 6 en 12 maanden na de behandeling.

Belangrijkste resultaten

In een gerandomiseerd onderzoek bleek er geen verschil te bestaan tussen behandelingen gericht op pijn (exposure in vivo) en die gericht op functioneren (graded activity). De totale kosten waren € 2.643 per patiënt lager bij patiënten die met exposure in vivo waren behandeld dan die waren behandeld met graded activity, maar er was veel onnauwkeurigheid in deze schatting: het 95%-BI bedroeg € 8.535 tot € 3.058. De winst in QALY’s was 0,01 ten gunste van exposure in vivo (95%-BI: -0,6-0,07). Onduidelijk is of exposure in vivo kosteneffectief is.

Op grond van dit onderzoek van beperkte omvang kan er geen uitspraak worden gedaan over welke vorm van gedragstherapeutische behandeling de voorkeur heeft.

Lees het hele artikel op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Interesse in het onderzoek? Ga naar Is exposure in vivo cost-effective for chronic low back pain? A trial-based economic evaluation. DOI: 10.1186/s12913-015-1212-6
Auteurs: Marielle E. J. B. Goossens et al.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D29


Tip

Ga voor meer informatie over lage rugpijn naar:

Web-tv-uitzending

Accreditatie: 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut, Manueel therapeut, Psychosomatisch fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut | Studieduur: ongeveer 2 uur
Sprekers: prof. dr. Bart Koes en prof. dr. Maurits van Tulder

WebTV-Lage-Rugpijn    Cover Rugpijn en andere onbegrepen klachten_9789036806862-157-3d_CropWP Cover Evidence-based handelen bij lage rugpijn 9789036802765-157-3d_CropNBCover Onderzoek en behandeling van lage rugklachten_9789031342457-157-3d_CropNB

Boeken