NZa schrapt inschrijvingseis voor bijzondere fysiotherapie

Fysiotherapeuten die bijzondere zorg leveren, zoals manuele therapie, zijn vanaf 5 april 2016 niet meer verplicht om ingeschreven te staan bij een bepaald register. Ze mogen vanaf dat moment zelf kiezen of en bij welk register zij zich aansluiten voor deze zorg.

Tot nu toe had de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) opgedragen om een register aan te wijzen waar zorgverleners die bijzondere fysiotherapie leveren, moeten staan ingeschreven. KNGF en ZN fungeerden hierdoor als poortwachter voor andere organisaties die een register voor bijzondere fysiotherapie willen aanbieden. De NZa concludeert naar aanleiding van de komst van een nieuw register dat de oude regels onbedoeld concurrentie kunnen tegengaan. De NZa heeft hierover de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een zienswijze gevraagd. ACM is tot een gelijke conclusie gekomen.

De NZa laat weten de komst van het nieuwe register goed te vinden omdat fysiotherapeuten zich zo kunnen onderscheiden van elkaar. Voor de consument betekent dit meer keuzevrijheid en ook zorgverzekeraars kunnen bij de zorginkoop kiezen welke zorg zij willen inkopen.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Keurmerk Fysiotherapie
Beeld: Fotolia