Nieuw Kwaliteitsinstituut voor echografie

Zowel huisartsen als specialisten in ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van echografie. Om de kwaliteit van deze techniek te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze overal goed wordt toegepast, is het Kwaliteits Instituut Echografie Nederland (KIEN) opgericht.

Echografie is een normaal onderdeel aan het worden van zorg. Vroeger was het gebruik van deze techniek het terrein van vooral de radioloog maar nu kunnen veel meer zorgverleners echografie op hun eigen gebied toepassen. De laatste jaren neemt het gebruik van echografie door niet-radiologen dan ook sterk toe. KIEN heeft tot doel om via certificering en registratie de kwaliteit van allen die de echografie beoefenen te borgen en samenwerking tussen medisch professionals te bevorderen.

“Ook opleiders fysiotherapeuten hebben zich inmiddels aangesloten”

De apparatuur voor echografie is in de loop der jaren veel handzamer en gebruiksvriendelijker geworden. Echoapparatuur is tegenwoordig niet veel groter dan een mobiele telefoon en ook qua prijs veel toegankelijker geworden. Daardoor zal het gebruik van echografie door niet-radiologen verder toenemen. Om deze positieve ontwikkeling in goede banen te leiden, samen met alle betrokken beroepsverenigingen, is het van belang kwalitatief hoogstaande echo-opleidingen te garanderen. KIEN wil dit realiseren met een keurmerk.

De grootste groepen echografisten waaronder radiologen van de Nederlandse Echografie Academie, de vereniging van huisarts-echografisten VvHE, opleiders fysiotherapeuten en SEH-artsen van DEUS (Dutch Emergency UltraSound), hebben zich inmiddels aangesloten en anderen hebben zich al positief uitgelaten over het initiatief en zullen naar verwachting ook spoedig toetreden.

Begin volgend jaar is een oprichtingssymposium gepland met sprekers uit binnen- en buitenland. Onder hen is prof. dr. Dirk Becker, president van DEGUM, de Duitse tegenhanger van KIEN.

De verwachting is dat KIEN op Europees niveau een alliantie zal aangaan met reeds bestaande kwaliteitsinstituten en verenigingen. Samenwerking is een belangrijke pijler.

Bron: KIEN


 Tip

Lees meer over echografie in:

WitregelsCover Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat_Verhagen_9789036807609-157-3d_CropFA