Wat kan ik doen aan demotivatie in mijn team?

Ik heb het idee dat een van mijn collega’s niet meer zo gemotiveerd is. Ze lijkt ook de andere collega’s negatief te beïnvloeden. Hoe herken ik demotivatie binnen mijn team en wat kan ik er vervolgens aan doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn hele team gemotiveerd blijft werken?

 

 

U kunt op verschillende manieren de motivatie van uw collega’s in de praktijk peilen. U kunt hierbij letten op de volgende aandachtspunten:

  • Arbeidsverzuim: Hoeveel, vaak of gemakkelijk worden uw medewerkers ziek?
  • Verloop: Hoe groot is de doorstroming van uw personeel en in welk tijdsbestek gebeurt dat?
  • Trots op de organisatie: Hoe praten uw medewerkers over de praktijk?
  • Hulpbereidheid: Hoe gemakkelijk helpen mensen hun collega’s even bij of werken ze over?
  • Kwaliteitsverlies: Loopt de kwaliteit van hun werk terug? Zijn er klachten van patiënten of andere collega’s?
  • Controlenoodzaak: Hoe vaak moet u uw medewerkers controleren?
  • Kwantiteitsverlies: Hoe sterk loopt de ‘productie’ terug?
  • Vluchtgedrag: Hoe gemakkelijk worden beslissingen, verantwoordelijkheden en dergelijke afgeschoven op collega’s?

Zorgwekkend

Het gaat om relatieve veranderingen ten opzichte van eerdere periodes. Heeft u zorgwekkende zaken ontdekt, dan is herstellen van motivatie heel belangrijk. De eerste stap in het herstellen van motivatie is het gedrag helder krijgen. Probeer te voorkomen dat u de ongemotiveerde medewerker beschrijft in vage termen als ‘lui’, ‘onvolwassen’, ‘verlegen’ of ‘nonchalant’. Dit zijn namelijk etiketten die u op iemands persoonlijkheid plakt, zonder dat ze u de gelegenheid bieden tot gedragsbeïnvloeding. Belangrijk is dat u denkt en spreekt in termen van concreet, specifiek en meetbaar gedrag.

Behoeftepatroon

De tweede stap houdt in dat u een inschatting probeert te maken van het behoeftepatroon van de medewerker. Kijkt u daarbij met name naar de volgende vier behoeften: zekerheidsbehoefte, sociale behoefte, erkenningsbehoefte en ontwikkelingsbehoefte.

Nadat u zich een beeld heeft gevormd van het behoeftepatroon, maakt u een inschatting van het ontwikkelingsniveau en de daarbij benodigde stijl van aanpak.

Bron: Praktische huisartsgeneeskunde 2/2016
Beeld: Fotolia


Tip

Boek Veranderende samenwerking in de zorg

Dit boek biedt handvatten om de veranderende samenwerking in de zorg en daarmee de continuïteit van zorg vorm te geven. In vier delen komen achtereenvolgens aan de orde: noodzaak en theoretische achtergronden van samenwerken, praktische verbetermogelijkheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk, bijscholing en richtlijnontwikkeling, een beschrijving van een twaalftal inspirerende praktijksituaties en ten slotte een blik op de toekomst met aandacht voor informatietechnologie, organisatie en bekostiging.

Ga voor meer informatie naar Veranderende samenwerking in de zorg.

 

WitregelsCover Veranderende samenwerking in de zorg_9789031399727-115