KNGF: ‘Besluit NZa stap achteruit in kwaliteitszorg fysiotherapie’

De NZa schrapt in de beleidsregel de registratie-eisen voor verbijzonderde fysiotherapie. Fysiotherapeuten die verbijzonderde zorg leveren, zijn vanaf 5 april 2016 niet meer verplicht om ingeschreven te staan bij een specialistenregister om een verbijzonderd tarief in rekening te mogen brengen.

De fysiotherapeuten mogen vanaf dat moment zelf kiezen of en bij welk register zij zich aansluiten. De NZa heeft dit besloten naar aanleiding van het door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Menzis en VGZ ingediende bezwaar. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vindt het besluit een stap achteruit in de kwaliteitszorg. Dat meldt het KNGF.

Bron: Nationale Zorggids