Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen vermindert kwetsbaarheid en verlaagt zorgkosten

In haar winnende proefschrift laat Nienke de Vries zien dat coaching van kwetsbare ouderen door een getrainde fysiotherapeut leidt tot vermindering van hun kwetsbaarheid en bovendien de zorgkosten verlaagt.

Op 23 maart werd de proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) uitgereikt tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van het KNGF en het  Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF).  Veertien proefschriften werden hiervoor beoordeeld door een jury van vijf hoogleraren.

De jury was unaniem van mening dat dit proefschrift, getiteld ‘Managing the decline: physical therapy in frail elderly’ het beste was: ‘De thematiek, patiëntenpopulatie, aanpak en resultaten (m.n. kosteneffectieve interventie) maakt dat de resultaten uit dit proefschrift heel overtuigend en snel in de praktijk van de fysiotherapeut kunnen worden geïmplementeerd.’ Daarnaast was er waardering voor de goede publicaties in toptijdschriften, de net uitgevoerde grote  trial, alsook het eigen meetinstrument dat is ontwikkeld. Het proefschrift bevat naast twee mooie systematische reviews, de interventie ontwikkeling, een economische evaluatie, ook een zeer relevant onderwerp voor fysiotherapie en maatschappij.

Nienke de Vries ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een persoonsgerichte fysiotherapeutische interventie voor kwetsbare ouderen op basis van twee systematische reviews en op basis van interviews met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Na een pilot studie is een trial uitgevoerd in praktijken in heel Nederland. Deze trial wees uit dat een goede probleemanalyse aan het begin van de behandeling betere uitkomsten tegen een lagere prijs opleverden.

Ook werd de trial zelf al eerder genomineerd voor de Niek de Jonge Prijs 2015.

Bron: IQHealthcare, Radboud UMC


Tip

Bekijk de web-tv-uitzending De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen met prof. Erik J.A. Scherder en Ard Schenk.

Accreditatie: 2 punten voor de registers Algemeen fysiotherapie en Geriatriefysiotherapie
Tijdsduur: ongeveer 2 uur

Deze web-tv is onderdeel van het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal en voor abonnees gratis te volgen.

De zin en onzin van beweegprogramma’s voor ouderen picture