Kennisvraag frozen shoulder

Het klinisch redeneerproces bij de behandeling van een frozen shoulder.

Wat is het verloop van een frozen shoulder?
A. Het is een progressieve aandoening; het wordt steeds erger en gaat niet vanzelf over
B. Met een adequate behandeling en oefentherapie verdwijnen de klachten binnen zes maanden
C. De klachten verdwijnen na twee tot drie jaar, met of zonder behandeling

Wilt u weten of u het goede antwoord heeft gegeven? Klik hier.

Tip