Antwoord kennisvraag frozen shoulder

Wat is het verloop van een frozen shoulder?

A. Het is een progressieve aandoening; het wordt steeds erger en gaat niet vanzelf over.
B. Met een adequate behandeling en oefentherapie verdwijnen de klachten binnen zes maanden.
C. De klachten verdwijnen na twee tot drie jaar, met of zonder behandeling.

Antwoord C is juist.

Ga voor een uitgebreide toelichting en meer informatie over de frozen shoulder naar E-college Extremiteiten: het klinisch redeneerproces bij de behandeling van een frozen shoulder.

Cover Extremiteiten 9789036805919-157-3d_CropFA

Bron: E-college Extremiteiten: het klinisch redeneerproces bij de behandeling van een frozen shoulder

Tip

Het E-college Extremiteiten: het klinisch redeneerproces bij de behandeling van een frozen shoulder is bedoeld voor fysiotherapeuten die meer willen weten over het klinisch redeneerproces bij een frozen shoulder. Het e-college is gebaseerd op het boek en de bijbehorende instructievideo’s Extremiteiten.

Leerdoelen

Het gebruik van het Commom Sense model (CSM), de gazonmetafoor en/of de emmermetafoor:

  • helpt de fysiotherapeut om de patiënt duidelijk te maken wat de diagnose is en wat die diagnose betekent;
  • helpt zowel de fysiotherapeut als de patiënt structuur te verkrijgen tijdens het klinisch redeneerproces.

Na het volgen van deze e-learningmodule bent u in staat om het Common Sense model en de metaforen te gebruiken in de communicatie met patiënten.

Accreditatie: 1 punt in het register Algemeen Fysiotherapeut
Studieduur: 1 uur
Auteur: R. Schuitemaker

Ga naar E-college Extremiteiten: het klinisch redeneerproces bij de behandeling van een frozen shoulder.