Fysiotherapeut moet meer coachende rol vervullen

‘De fysiotherapeut zal een coachende rol moeten vervullen gericht op de eigen regie van patiënten en hun zelfredzaamheid.’ Dat stelde fysiotherapeut Bart Staal onlangs in zijn intreerede als lector Musculoskeletale Revalidatie aan de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Staals rede droeg de titel Toekomstbestendige musculoskeletale fysiotherapie en revalidatie. Daarin benadrukte hij dat er tegenwoordig vraag is naar fysiotherapeuten die zowel aspecifieke effecten als specifieke effecten in de behandelingen weten te optimaliseren. ‘Dat moet gezien de complexiteit van de gezondheidsproblemen in het musculoskeletale domein’, aldus Staal. Hij wees erop dat behandelingen doelgericht zijn als patiënten betrokken worden in de besluitvorming en waarbij eveneens plannen worden gemaakt voor de periode na de behandeling.

Communicatie

Staal stond ook stil bij de communicatie tussen fysiotherapeut en patiënt en zei dat de fysiotherapie op dat gebied veel kan leren van de psychotherapie. ‘In beide beroepspraktijken is er veel contact tussen behandelaar en patiënt, veel meer dan bijvoorbeeld bij de huisarts, die doorgaans maar zeer kort de tijd heeft voor een gesprek met de patiënt tijdens een regulier consult. Bij de fysiotherapeut, bijvoorbeeld in de eerste lijn, wordt er twee of drie keer per week behandeld waarbij er per behandeling voor ongeveer een half uur sprake is van een op een contact tussen therapeut en behandelaar. Dan wordt er naast de instructies en de oefeningen die gegeven worden van alles besproken: het weer, de voetbalwedstrijd van de vorige avond, de politiek etc. Er zijn verwachtingen van de patiënt en de therapeut die elkaar wederzijds bewust dan wel onbewust beïnvloeden. De therapeut-patiëntrelatie die ontstaat beïnvloedt de uitkomst van de behandeling.’

Aspecifieke effecten

Met het thema patiënt-therapeut communicatie probeert het lectoraat volgens Staal het belang van communicatie en aspecifieke effecten te agenderen, niet alleen voor het onderzoek maar ook voor het onderwijs. Staal: ‘Onder meer in de minor Pijn wordt nu al veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden, iets wat in toenemende mate ook in andere onderwijseenheden een plaats zal krijgen. Enkele bachelorstudenten fysiotherapie hebben in hun stage praktijkgericht onderzoek bij gezonde proefpersonen aangetoond dat uitgebreide voorlichting voorafgaand aan een behandeling met elektrotherapie leidt tot een verhoogde pijntolerantie in vergelijking tot minimale voorlichting.’ Bart Staal stond ook stil bij de plaats van het onderzoek binnen de opleidingen. Hij stelde met nadruk dat fysiotherapeuten primair als hulpverleners worden opgeleid, niet als onderzoekers. Maar dat neemt volgens hem niet weg dat de toekomstige zorgprofessional nog sterker moet worden geschoold in het kritisch reflecteren op en het op de juiste wijze toepassen van onderzoeksresultaten. Dr. Bart Staal is op donderdag 26 mei bij de HAN geïnstalleerd als nieuwe lector Musculoskeletale Revalidatie. Tevens blijft hij voor 1 dag in de week werkzaam als senior onderzoeker bij de sectie Kwaliteit van Verpleegkundige en Paramedische zorg van IQ healthcare.


Tip

Boeken

 Cover Onderzoek en behandeling van sportblessures van de schouder_9789036806176-157-3d_CropFASMCover Extremiteiten 9789036805919-157-3d_CropFASM  Cover Diagnostiek in de bekkenfysiotherapie Nierop 9789036802826-157-3d_CropFASM  Cover Dynamiek van het menselijk bindweefsel_9789036804523-157-3d_CropFASM   Cover onderzoek-en-behandeling-van-sportblessures-van-de-onderste-extremiteit_9789031391905-76_CropFASM