Zorgverzekeraars positief over besluit fysiotherapie bij etalagebenen

Zorgverzekeraars positief over het besluit van de minister om vanaf 1 januari 2017 fysiotherapie bij claudicatio intermittens, ofwel etalagebenen weer te vergoeden vanuit het basispakket.

Dat heeft ZN 15 juni jl. in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Met het besluit kunnen verzekerden maximaal 37 behandelingen vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Al eerder hebben zorgverzekeraars de minister van VWS gevraagd te onderzoeken of fysiotherapie weer in de basisverzekering kan worden opgenomen voor mensen met een chronische aandoening.

Duidelijkheid over vergoedingen

In de brief benadrukt ZN verder dat verzekerden bij aanvang van het verzekeringsjaar duidelijkheid moeten hebben over welke zorg wel en welke zorg niet vergoed wordt. Daarvoor is het van groot belang dat het Zorginstituut Nederland als onafhankelijke partij de inhoud van het verzekerde pakket duidt.

Zorgverzekeraars signaleren echter dat er knelpunten ontstaan met de pakketduiding. De ontwikkelingen in de medische technologie gaan snel. Om die reden hebben zorgverzekeraars ingestemd om voor de komende tijd, in aanwezigheid van het Zorginstituut, als individuele zorgverzekeraars pakketduidingen gezamenlijk te doen. Dit is volgens de zorgverzekeraars een tijdelijke oplossing. Op termijn is het wenselijk als het Zorginstituut het verzekerde pakket volledig duidt, zodat alle verzekerden toegang hebben tot hetzelfde verzekerde pakket.

Veranderingen in pakket met terugwerkende kracht ongewenst

Ook hebben zorgverzekeraars voorgesteld om één ingangsdatum voor alle veranderingen in het pakket in te stellen. Daarmee hebben verzekerden duidelijkheid over de vergoeding van zorg vanuit het verzekerde pakket.

Zorgverzekeraars signaleren dat het Zorginstituut soms met terugwerkende kracht bepaalde vormen van zorg aan het pakket verzekerde zorg toevoegt. De zorgverzekeraars vinden het duiden met terugwerkende kracht ongewenst. Verzekerden moeten bij aanvang van het verzekeringsjaar helderheid hebben over de het pakket verzekerde zorg.

Bron: FysioForum
Beeld: Fotolia


Tip

Web-tv Perifeer arterieel vaatlijden en stepped care

In de praktijk blijkt dat de implementatie van richtlijnen niet vanzelf gaat. Zo werden in 2013 nog steeds massages en trilplaat-behandelingen onder de noemer ‘behandeling’ voor claudicatio intermittens aangeboden. Het promotieonderzoek van dr. Hugo Fokkenrood (chirurg) heeft aangetoond dat stepped care, looptraining onder supervisie van een gespecialiseerd fysiotherapeut, een succesvolle en kosteneffectieve behandeling is voor patiënten met claudicatio.

In deze web-tv-uitzending gaan Hugo Fokkenrood, chirurg MMC en Robert Saarloos, fysiotherapeut (claudicatio)dieper in op de ontwikkelingen in de behandeling van Claudicatio. Aan bod komen:

  • De meest recente ontwikkelingen
  • De traditionele rol van de fysiotherapeut én de ontwikkelingen
  • Wat betekent specialisatie voor uw praktijk
  • Casuïstiek

Web-tv Behandeling van Claudicatio intermittens, nieuwe ontwikkelingen_16by9_CropWP