Nederlands artrose-onderzoek gepresenteerd op Europees congres

Tijdens het jaarlijkse EULAR congres (Europese congres voor de reumatologie), hebben onder meer fysiotherapeut en onderzoeker Mariette de Rooij (Reade/VUmc) en Corelien Kloek (NIVEL/Tilburg University) een presentatie gegeven over hun onderzoek.

Het onderzoek van Mariette de Rooij is vanuit het DO-IT onderzoeksprogramma door het WCF/KNGF gefinancierd. Hierin is met een RCT aangetoond dat een fysiotherapeutisch oefenprogramma met aanpassingen op de aanwezige comorbiditeiten, effectief is in het verminderen van pijn en beperkingen in activiteiten bij patiënten met knie- of heupartrose en één of meerdere comorbiditeiten. Dit betekent dat ook deze complexe groep baat kan hebben bij fysiotherapie. Met nieuwe subsidie van het WCF/KNGF zal zij deze interventie gaan implementeren in de eerste lijn.

In het onderzoek van Corelien Kloek is ook met een RCT aangetoond dat een ‘blended’ fysiotherapiebehandeling van 5 face-to-face sessies plus internet-based therapie even effectief is in het verminderen van pijn en beperkingen in activiteiten bij  patiënten met knie- of heupartrose als 12 face-to-face sessies conform de KNGF-richtlijn Artrose heup/knie. Dit betekent dat voor bepaalde goed gemotiveerde patiënten de fysiotherapiebehandeling mogelijk efficiënter kan worden toegepast. Het KNGF is bij zowel bij de uitvoering als bij de uiteindelijke implementatie betrokken.

Bron: KNGF