NZa wil betere declaraties fysiotherapie

Fysiotherapeuten willen correct declareren, maar dit lukt niet altijd. Dit blijkt uit zestien diepte-interviews naar de manier waarop fysiotherapeuten omgaan met declaratieregels, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook een aantal bedrijfsbezoeken bij praktijken wijzen hier op. De NZa vindt de uitkomsten zorgelijk. Als fysiotherapeuten behandelingen niet juist in rekening brengen, raakt dat de consument. De zorgkosten lopen op en daarmee komt de betaalbaarheid onder druk. De NZa werkt samen met de beroepsorganisatie KNGF en de zorgverzekeraars aan een actieplan. 

Zestien fysiotherapeuten en praktijkhouders zijn door de NZa geïnterviewd over hun bereidheid de regels voor het declareren van zorg na te leven. En zo niet, waarom niet. Door deze diepte-interviews heeft de NZa meer inzicht gekregen in de beweegredenen en factoren die een rol spelen in hun declaratiegedrag.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit het kwalitatieve onderzoek:

  • Fysiotherapeuten bevestigen dat fout declareren voorkomt.
  • Dit komt omdat ze de (details van) de regels onvoldoende kennen.
  • Fysiotherapeuten vinden dat ze van de regels kunnen afwijken als ze vinden dat ze recht hebben op een hogere vergoeding.
  • Fysiotherapeuten vinden de regels van zorgverzekeraars te strikt en de gestelde eisen niet altijd reëel.
  • Fysiotherapeuten willen de patiënt helpen, desnoods in eigen tijd. In het belang van een goede relatie houden ze zich niet altijd aan de regels. Soms zetten mondige patiënten behandelaars onder druk om in individuele gevallen van regels af te wijken.

De NZa doet systematisch onderzoek naar de toepassing van declaratieregels. In dat bredere kader focust de toezichthouder nu op het goed in rekening brengen van fysiotherapiebehandelingen. In het hele land vinden bedrijfsbezoeken plaats en wordt de administratie doorgenomen. Tot nu toe kregen vier praktijken na een bezoek door de NZa een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten werkt de NZa samen met de beroepsorganisatie KNGF en de zorgverzekeraars aan een plan van aanpak. De verbetervoorstellen richten zich op drie pijlers: meer kennis en opleiding, minder administratieve lasten en betere voorlichting aan patiënten. Het actieplan zal na de zomer klaar zijn.

Ga voor meer informatie naar Rapport regelnaleving declaratieregels fysiotherapeuten.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit
Beeld: Fotolia