Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care

Het beschikbare bewijs voor het fysiotherapeutisch methodisch handelen bij patiënten op de intensive care (ic) is in dit boek overzichtelijk weergegeven in de vorm van een verkorte richtlijn.

In antwoord op klinisch relevante vraagstellingen bevat deze verkorte richtlijn fysiotherapie op de ic-aanbevelingen voor het diagnostisch en therapeutisch proces, met adviezen over het gebruik van klinimetrie en fysiotherapeutische interventies. Daarnaast voorziet het in veiligheidscriteria voor het veilig mobiliseren en activeren van ic-patiënten.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 70.000 patiënten op een intensive care afdeling behandeld. De overlevingskansen van ic-patiënten zijn sterk toegenomen, maar veel van deze patiënten kampen met langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen en verminderen van de negatieve gevolgen van inactiviteit en kritieke ziekte. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat fysiotherapie effectief is en veilig kan worden uitgevoerd bij beademde en niet beademde patiënten.

Deze verkorte richtlijn is op systematische wijze opgesteld op basis van de meest recente literatuur aangevuld met klinische expertise van ic-fysiotherapeuten en -intensivisten.

Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care is een onmisbaar boekje voor wie zich bezighoudt met de preventie en de behandeling van de gevolgen van bedrust en inactiviteit bij ic-patiënten.

Ga voor meer informatie  over dit boek naar BSL Fysiotherapeut Totaal.
Weten welke 120 boeken nog meer digitaal te raadplegen zijn via BSL Fysiotherapeut Totaal? Klik hier.