Motorische inbeelding als trainingsvorm bij kinderen | Promotieonderzoek

Motorische inbeelding zou wellicht als trainingsvorm in de kinderrevalidatie kunnen worden toegepast, maar eerst moet meer inzicht komen in de mogelijkheid van jonge kinderen om motorische inbeelding te gebruiken.

Promovendus Steffie Spruijt vindt aanwijzingen dat kinderen al vanaf vijf jaar bewegingen mentaal kunnen representeren. Een opvallende bevinding is dat de resultaten enorm verschillen per taak. Dit wijst er op dat het uitvoeren van de inbeeldingstaak niet alleen afhankelijk is van het vermogen om bewegingen in te beelden, maar dat andere factoren ook van belang zijn.

Voordat motorische inbeelding dus als trainingsvorm kan worden gebruikt voor kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen, is een belangrijke vervolgstap om te identificeren welke factoren (bijvoorbeeld inhibitie, aandacht of werkgeheugen) het gebruik van motorische inbeelding faciliteren of hinderen.

Steffie Spruijt (Giessenlanden, 1987) heeft haar bachelor en master Bewegingswetenschappen behaald aan de RijksUniversiteit Groningen, met master specialisatie Revalidatie en functioneel herstel (2010). Als master onderzoeksproject heeft ze spiersynergieën van reikbewegingen bestudeerd bij oudere volwassenen met een beroerte, bij Roessingh Research en Development. In 2011 startte Spruijt haar PhD over de ontwikkeling van motorische inbeelding van kinderen bij het Behavioural Science Institute. Momenteel werkt ze als landelijk coördinator bij ClaudicatioNet, een netwerk gericht op transparante en hoogwaardige zorg voor patiënten met claudicatio intermittens.

Spruijt promoveert op vrijdag 7 oktober 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Motor imagery in children: the development of mentally representing movements.

Promotor: prof. dr. B. Steenbergen | Copromotor: dr. J. van der Kamp

Lees ook het artikel The ability of 6- to 8-year-old children to use motor imagery in a goal-directed pointing task van Steffie Spruijt et al.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen
Beeld: Fotolia