Meer aandacht voor effectonderzoek naar gezonde leefstijl

Dat is een van de conclusies die de werkgroep ‘IBO Gezonde leefstijl’ publiceert in haar eindrapport (het interdepartementaal beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl). De interdepartementale werkgroep stelt dat het belangrijk is dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid wordt vergroot. En dat de effecten niet alleen op gezondheid maar ook op bredere maatschappelijke effecten worden gemeten. Zo zijn de ministeries van OCW en VWS van plan om de effecten van de gezonde schoolaanpak te meten op gezondheid én onderwijsprestaties.

Het kabinet heeft de werkgroep ‘IBO Gezonde leefstijl’ ingesteld om zich te buigen over de effectiviteit van het leefstijlbeleid gericht op tabak, alcohol en overgewicht. Het net verschenen eindrapport van de werkgroep schetst wat er bekend is over de effectiviteit van het leefstijlbeleid, waar en hoe deze kennis beter kan, en welke mogelijkheden er zijn om de invulling van het leefstijlbeleid te verbeteren.

Gezonde leefstijl

In diverse programma’s, met name het langlopend onderzoeksprogramma Preventie, is er aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. ZonMw erkent dat internationaal onderzoek en langerlopend onderzoek meer aandacht verdiend en is verheugd dat het kabinet dit steunt. Ook meer inzet voor (her)gebruik van data en open access is positief en pleit de werkgroep voor meer aandacht voor leefstijl op de werkplek. Eind dit jaar zal daar ruimte voor zijn in een subsidieoproep van het programma Preventie.

(…)

Lees verder op ZonMw

Bron: ZonMw


Tip

Gezonde leefstijl en gedragsverandering

Witregels178427711.jpg Cover Leefstijlcoaching_9789031388585-157-3d