Gestandaardiseerde revalidatie voor acuut respiratoir falen | Gelezen in NTvG

Acuut respiratoir falen (ARF) is gerelateerd aan een verhoogde mortaliteit en morbiditeit, waaronder fysieke beperkingen en verminderde kwaliteit van leven. Verschillende onderzoeken tonen dat revalidatie op de IC leidt tot een kortere ligduur en verbetering van het fysieke functioneren. Maar er zijn ook enkele studies waarin deze effecten niet werden gevonden.

Onderzoeksvraag: Leidt een gestandaardiseerde revalidatiebehandeling voor IC-patiënten met ARF tot een kortere ziekenhuisopnameduur en beter fysiek herstel?

Onderzoek

In een monocentrische RCT vergeleken de onderzoekers een interventiebehandeling met dagelijkse zorg bij beademde IC-patiënten met ARF. De interventiebehandeling bestond bij patiënten die niet bij bewustzijn waren uit passief doorbewegen, en bij wakkere patiënten uit gestandaardiseerde revalidatie gericht op het uitvoeren van ‘transfers’ en mobiliteit en progressieve weerstandsoefeningen.

“Deze behandeling werd gegeven in drie afzonderlijke sessies, gedurende 7 dagen per week, door een fysiotherapeut, een IC-verpleegkundige en een verpleegkundig assistent”

Deze behandeling werd gegeven in drie afzonderlijke sessies, gedurende 7 dagen per week, door een fysiotherapeut, een IC-verpleegkundige en een verpleegkundig assistent. De controlebehandeling bestond uit routinematige fysiotherapie op verwijzing van de behandelend arts. De primaire uitkomstmaat was ziekenhuisopnameduur. Secundaire uitkomstmaten hadden betrekking op het fysieke functioneren (‘Short performance physical battery’, knijpkracht, algehele spierkracht en ‘Functional performance inventory’) en kwaliteit van leven (SF-36). Uitkomstmetingen vonden plaats bij ontslag van de IC en uit het ziekenhuis, en na 2, 4 en 6 maanden.

(…)

Lees het hele artikel met de belangrijkste resultaten en consequenties op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D1103 | Marike van der Schaaf en Juultje Sommers
Beeld: Mathias Ernert / PicScout


Tip

Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care

In dit boek is het beschikbare bewijs voor het fysiotherapeutisch methodisch handelen bij IC-patiënten overzichtelijk weergegeven in de vorm van een verkorte richtlijn. Auteurs: Marike van der Schaaf en Juultje Sommers.

WitregelsEvidence statement voor fysiotherapie op de intensive care 978-90-368-0908-5