Prijs voor bedenkster oefentherapie voor nierpatiënten

De Britse fysiotherapeut Sharlene Greenwood heeft een prijs ontvangen van de British Renal Society. Ze kreeg de Donna Lamping Multidisciplinary Team Researcher Award als waardering voor haar inspanningen om oefentherapie speciaal voor nierpatiënten te ontwikkelen.

Greenwood werkt als fysiotherapeut in het King’s College Hospital in Londen en heeft oefentherapie en revalidatie voor nierpatiënten als aandachtspunt. Ze begon met een aantal eenvoudige oefenklassen per week. Inmiddels zijn die uitgegroeid tot een twaalf weken durend gesuperviseerd programma. De nierafdeling van King’s College Hospital is daarmee de enige grote nefrologieafdeling in het Verenigd Koninkrijk die een dergelijk revalidatieprogramma voor nierpatiënten heeft, schrijft de Chartered Society of Physiotherapy.

Behalve met het ontwikkelen en uitvoeren van oefenprogramma’s, houdt Greenwood zich ook bezig met onderzoek naar de effecten hiervan. Dat heeft ertoe geleid dat ze sinds afgelopen jaar de eerste niet-medicus is die een klinische studie van het UK Kidney Research Consortium leidt. Daarnaast leidt ze een vier jaar durende studie die gefinancierd wordt door het National Institute for Health Research. Dit onderzoek richt zich op het effect van dialysefietsen, wat in het Verenigd Koninkrijk lang niet zo gebruikelijk is als in Nederland.

De Donna Lamping Multidisciplinary Team Researcher Award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de niergemeenschap. Onderdeel van de prijs is dat Greenwood op 28 april, tijdens een congres van de British Renal Society, een lezing houdt.

Bron: NierNieuws / CSP