Martijn Stuiver benoemd tot bijzonder lector HvA

Martijn Stuiver is benoemd tot bijzonder lector Functioneel herstel bij kanker aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De benoeming van Stuiver door het College van Bestuur UvA-HvA gaat met terugwerkende kracht in per 15 december 2016 en geldt voor een periode van vijf jaar.

Het lectoraat Functioneel herstel bij kanker, ondergebracht bij het kenniscentrum Achieve van de faculteit Gezondheid van de HvA, richt zich op het verbeteren van zorg voor mensen die kanker hebben (gehad). “De zorg voor (ex)-kankerpatiënten is in Nederland zeker niet slecht, maar er is ook nog heel veel te verbeteren”, aldus de nieuw benoemde bijzonder lector.

Specifieke klachten

“De gevolgen van kanker kunnen zeer ingrijpend zijn”, zegt bijzonder lector Martijn Stuiver (44), van huis uit fysiotherapeut. “Een deel van de mensen met een kankerverleden heeft specifieke klachten die een direct gevolg zijn van de behandeling. Denk aan bijvoorbeeld lymfoedeem of aan schade aan het zenuwstelsel als gevolg van een operatie, chemo of bestraling. Daarnaast kampt een grote groep patiënten met problemen die meer generiek van aard zijn. Ik noem vermoeidheid, afgenomen fitheid of cognitieve stoornissen. Ook het risico op werkloosheid is 1,4 keer groter bij mensen die kanker hebben gehad dan bij gezonde mensen.”

Verbeteringen

Het is volgens Stuiver met name de eerstelijnsgezondheidszorg, denk aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, die zich als eerste over deze problemen zou moeten buigen. “Het leveren van goede zorg vraagt in veel gevallen echter om aanvullende kennis en vaardigheden die niet elke eerstelijns hulpverlener heeft. Patiënten weten bovendien vaak ook niet welke nazorg er is of waar ze die kunnen krijgen. Maar ook in de tweede lijn, in het ziekenhuis, bij de medisch specialist, zijn op het gebied van ondersteunende zorg rondom de medische behandeling nog veel verbeteringen mogelijk. Zo is de signalering van problemen en de verwijzing door artsen vaak onvoldoende”, aldus Stuiver.

(…)

Lees het hele interview met Stuiver op de website van de HvA.

Bron: Hogeschool van Amsterdam
Beeld: Fotolia